Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:291E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 291, 30. listopad 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 291E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
30. listopadu 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Evropský parlament

 

Pondělí, 13. března 2006

2006/C 291E/1

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Pokračování zasedání

Prohlášení předsednictva

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Ověření pověřovacích listin

Členství ve výborech a delegacích

Poslanecký mandát

Uvolnění trhu přístavních služeb (ukončení postupu)

Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Předložení dokumentů

Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)

Texty smluv dodané Radou

Následný postup na základě usnesení Parlamentu

Převody prostředků

Petice

Plán práce

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Nucená prostituce během světových sportovních událostí – Opatření EU proti obchodování s lidmi a zavedení dne boje proti obchodování s lidmi (rozprava)

Delokalizace v kontextu regionálního rozvoje (rozprava)

4. světové vodní fórum v Mexico City (rozprava)

Nástroj připravenosti a rychlé reakce na mimořádně vážné události * (rozprava)

Strategie Společenství týkající se rtuti (rozprava)

Volný pohyb pracovníků a přechodné období (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

Ukončení ročního zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

15

 

Úterý, 14. března 2006

2006/C 291E/2

ZÁPIS

17

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Zahájení zasedání

Předložení dokumentů

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Informační společnost pro růst a zaměstnanost (rozprava)

Restrukturalizace a zaměstnanost (rozprava)

Evropský institut pro rovné postavení žen a mužů ***I (rozprava)

Potírání rasismu při fotbalových utkáních (písemné prohlášení)

Hlasování

Dohoda ES/Ukrajina o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Záruční fond pro vnější akce * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zakládání a kapitál akciové společnosti ***I (hlasování)

Evropský institut pro rovné postavení žen a mužů ***I (hlasování)

Nástroj připravenosti a rychlé reakce na mimořádně vážné události * (hlasování)

Slavnostní zasedání – Spolková republika Německo

Hlasování (pokračování)

Strategická revize Mezinárodního měnového fondu (hlasování)

Delokalizace v kontextu regionálního rozvoje (hlasování)

Strategie Společenství týkající se rtuti (hlasování)

Informační společnost pro růst a zaměstnanost (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Situace evropského odvětví obuvnictví jeden rok po liberalizaci (rozprava)

Hodnocení evropského zatykače (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Sociání ochrana a sociální začleňování (rozprava)

Směry rozpočtového procesu na rok 2007 (oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII(A) a VIII(B)) (rozprava)

Finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství * (rozprava)

Rybolovné techniky šetrnější k životnímu prostředí (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

30

PŘÍLOHA I

32

PŘÍLOHA II

44

PŘIJATÉ TEXTY

83

P6_TA(2006)0071
Dohoda ES/Ukrajina o některých aspektech leteckých služeb *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o některých aspektech leteckých služeb (KOM(2005)0368 – C6-0431/2005 – 2005/0155(CNS))

83

P6_TA(2006)0072
Záruční fond pro vnější akce *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2728/94, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (KOM(2005)0130 – C6-0176/2005 – 2005/0025(CNS))

83

P6_TA(2006)0073
Zakládání a kapitál akciové společnosti ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, pokud jde o zakládání akciových společností a udržování a změnu jejich základního kapitálu (KOM(2004)0730 – C6-0169/2004 – 2004/0256(COD))

85

P6_TC1-COD(2004)0256
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. března 2006 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/…/ES, kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, pokud jde o zakládání akciových společností a udržování a změnu jejich základního kapitálu

85

P6_TA(2006)0074
Evropský institut pro rovné postavení žen a mužů ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského institutu pro rovné postavení žen a mužů (KOM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

91

P6_TC1-COD(2005)0017
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. března 2006 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2006 o zřízení Evropského institutu pro rovné postavení žen a mužů

92

P6_TA(2006)0075
Nástroj připravenosti a rychlé reakce na mimořádně vážné události *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události (KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

104

P6_TA(2006)0076
Strategická revize Mezinárodního měnového fondu
Usnesení Evropského parlamentu o revizi strategie Mezinárodního měnového fondu (2005/2121(INI))

118

P6_TA(2006)0077
Delokalizace v kontextu regionálního rozvoje
Usnesení Evropského parlamentu o přemisťování v kontextu regionálního rozvoje (2004/2254(INI))

123

P6_TA(2006)0078
Strategie Společenství týkající se rtuti
Usnesení Evropského parlamentu o Strategii Společenství týkající se rtuti (2005/2050(INI))

128

P6_TA(2006)0079
Informační společnost pro růst a zaměstnanost
Usnesení Evropského parlamentu o evropské informační společnosti pro růst a zaměstnanost (2005/2167(INI))

133

P6_TA(2006)0080
Potírání rasismu při fotbalových utkáních
Prohlášení Evropského parlamentu o potírání rasismu při fotbalových utkáních

143

 

Středa, 15. března 2006

2006/C 291E/3

ZÁPIS

146

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Změna pořadu jednání (události v Palestině)

Příprava Evropské rady/Lisabonská strategie (rozprava)

Hlasování

Dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Nejnutnější údaje, které musejí být obsaženy v licencích k rybolovu * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Hodnocení evropského zatykače (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Situace lidských práv v Čadu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství * (hlasování)

Nucená prostituce během světových sportovních událostí (hlasování)

4. světové vodní fórum v Mexico City (hlasování)

Restrukturalizace a zaměstnanost (hlasování)

Sociání ochrana a sociální začleňování (hlasování)

Směry rozpočtového procesu na rok 2007 (oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII(A) a VIII(B)) (hlasování)

Rybolovné techniky šetrnější k životnímu prostředí (hlasování)

Příprava Evropské rady/Lisabonská strategie (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Výsledky neformální Rady ministrů zahraničních věcí ze dne 10.–11. března 2006 (rozprava)

Strategický dokument pro rozšíření (2005) (rozprava)

Změna pořadu jednání (rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu)

Fúze na vnitřním trhu (rozprava)

Politika EU-Středomoří/Příprava příští schůzky Euro-středomořského partnerského shromáždění (rozprava)

62. zasedání Komise OSN pro lidská práva (UNCHR, Ženeva) (rozprava)

Zaručené tradiční speciality u zemědělských produktů a potravin * – Ochrana zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin * (rozprava)

Právnické profese a obecný zájem na fungování právních systémů (rozprava)

Přípravy na zasedání COP/MOP o biodiverzitě a biologické ochraně (Curitiba, Brazílie) (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

157

PŘÍLOHA I

159

PŘÍLOHA II

171

PŘIJATÉ TEXTY

242

P6_TA(2006)0081
Dohoda o partnerství v oblasti rybolovu mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie (KOM(2005)0502 – C6-0353/2005 – 2005/0206(CNS))

242

P6_TA(2006)0082
Nejnutnější údaje, které musejí být obsaženy v licencích k rybolovu *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 3690/93 o zavedení režimu Společenství, kterým se stanoví pravidla pro nejnutnější údaje, které musejí být obsaženy v licencích k rybolovu (KOM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS))

243

P6_TA(2006)0083
Hodnocení Evropského zatykače
Doporučení Evropského parlamentu Radě k hodnocení evropského zatýkacího rozkazu (2005/2175(INI))

244

P6_TA(2006)0084
Situace lidských práv v Čadu
Usnesení Evropského parlamentu ke stavu dodržování lidských práv v Čadu

248

P6_TA(2006)0085
Finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evroských společenství *
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))

253

P6_TA(2006)0086
Nucená prostituce během světových sportovních událostí
Usnesení Evropského parlamentu k nucené prostituci v rámci mezinárodních sportovních událostí

292

P6_TA(2006)0087
4. světové vodní fórum v Mexico City
Usnesení Evropského parlamentu o čtvrtém Světovém fóru o vodě v Mexico City (16.–22. března 2006)

294

P6_TA(2006)0088
Restrukturalizace a zaměstnanost
Usnesení Evropského parlamentu o restrukturalizaci a zaměstnanosti (2005/2188(INI))

297

P6_TA(2006)0089
Ochrana a sociální začleňování
Usnesení Evropského parlamentu o sociální ochraně a sociálním začlenění (2005/2097(INI))

304

P6_TA(2006)0090
Směry rozpočtového procesu na rok 2007
Usnesení Evropského parlamentu o hlavních směrech pro rozpočtový proces na rok 2007 – oddíly II, IV, V, VI, VII, VIII (A) a VIII (B) a o předběžném návrhu plánu Evropského parlamentu (oddíl I) pro rozpočtový proces na rok 2007 (2006/2021(BUD))

311

P6_TA(2006)0091
Rybolovné techniky šetrnější k životnímu prostředí
Usnesení Evropského parlamentu o metodách rybolovu šetrnějších k životnímu prostředí (2004/2199(INI))

319

P6_TA(2006)0092
Příprava Evropské rady/Lisabonská strategie
Usnesení Evropského parlamentu o příspěvku pro jarní zasedání Evropské rady 2006 ohledně Lisabonské strategie

321

 

Čtvrtek, 16. března 2006

2006/C 291E/4

ZÁPIS

329

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Členství v politických skupinách

Předložení dokumentů

Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)

Akční program Společenství (2007–2013), oblast Zdraví ***I (rozprava)

Akční program Společenství (2007–2013), oblast Spotřebitel ***I (rozprava)

Sdělení společných postojů Rady

Prohlášení předsednictva

Hlasování

Akční program Společenství (2007–2013), oblast Zdraví ***I (hlasování)

Zaručené tradiční speciality u zemědělských produktů a potravin * (hlasování)

Ochrana zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin * (hlasování)

Strategický dokument pro rozšíření (2005) (hlasování)

Stav vyjednávání o Radě lidských práv (Ženeva, 62. zasedání – UNCHR) (hlasování)

Přípravy na zasedání COP-MOP o různosti a biologické ochraně (Curitiba, Brazílie) (hlasování)

Pořad jednání a lhůty pro předložení

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Členství ve výborech a delegacích

Akční program Společenství (2007–2013), oblast Spotřebitel ***I (pokračování rozpravy)

Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

Lidská práva v Moldávii a zejména v Podněstří

Kazachstán

Beztrestnost v Africe a zejména záležitost Hissène Habré

Hlasování

Lidská práva v Moldávii a zejména v Podněstří (hlasování)

Kazachstán (hlasování)

Beztrestnost v Africe a zejména záležitost Hissène Habré (hlasování)

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Předání textů přijatých během zasedání

Následný postup na základě usnesení Parlamentu

Termíny příštích zasedání

Přerušení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

343

PŘÍLOHA I

345

PŘÍLOHA II

356

PŘIJATÉ TEXTY

372

P6_TA(2006)0093
Akční program Společenství v oblasti zdraví (2007–2013) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007–2013) – otázky zdraví (KOM(2005)0115 – C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD))

372

P6_TC1-COD(2005)0042A
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. března 2006 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2006/ES, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2007–2013)

372

PŘÍLOHA
AKCE A PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

383

P6_TA(2006)0094
Zaručené tradiční speciality u zemědělských produktů a potravin *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o zaručených tradičních specialitách u zemědělských produktů a potravin (KOM(2005)0694 – C6-0026/2006 – 2005/0270(CNS))

389

P6_TA(2006)0095
Ochrana zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (KOM(2005)0698 – C6-0027/2006 – 2005/0275(CNS))

393

P6_TA(2006)0096
Strategický dokument v procesu rozšíření (2005)
Usnesení Evropského parlamentu o strategickém dokumentu Komise o rozšíření za rok 2005 (2005/2206(INI))

402

P6_TA(2006)0097
62. zasedání Komise OSN pro lidská práva (UNCHR, Ženeva)
Usnesení Evropského parlamentu o výsledku jednání o Radě pro lidská práva a o 62. zasedání UNCHR

409

P6_TA(2006)0098
Příprava na zasedání COP/MOP o biodiverzitě a biologické ochraně (Curitiba, Brazílie)
Usnesení Evropského parlamentu o přípravách na konferenci COP–MOP o biologické rozmanitosti a biologické bezpečnosti v brazilské Curitibě

411

P6_TA(2006)0099
Lidská práva v Moldávii a zejména v Podněstří
Usnesení Evropského parlamentu o lidských právech v Moldavsku a zejména v Podněstří

414

P6_TA(2006)0100
Kazachstán
Usnesení Evropského parlamentu o Kazachstánu

416

P6_TA(2006)0101
Beztrestnost v Africe a zejména záležitost Hissène Habré
Usnesení Evropského parlamentu o beztrestnosti v Africe a zejména o případu Hissèna Habrého

418


 

2006/C 291E/5

s16


CS

 

Top