Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:290E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 290, 29. listopad 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 290E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
29. listopadu 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   (Sdělení)

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

ZASEDÁNÍ 2005 - 2006

 

Dílčí zasedání od 13. do 16. února 2006

 

Pondělí 13. února 2006

2006/C 290E/01

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Pokračování zasedání

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Předložení dokumentů

Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)

Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Petice

Texty smluv dodané Radou

Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Plán práce

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Minimální pravidla pro ochranu kuřat chovaných na maso * (rozprava)

Reforma státní podpory v letech 2005-2009 (rozprava)

Vliv globalizace na vnitřní trh (rozprava)

SOLVIT (rozprava)

Konfiskace automobilů řeckými orgány (rozprava)

Expozice zaměstnanců optickému záření ***III (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

11

 

Úterý 14. února 2006

2006/C 290E/02

ZÁPIS

13

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Předložení dokumentů

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Doložka o lidských právech a demokracii v dohodách EU (rozprava)

Malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států ***I (rozprava)

Vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů energie (rozprava)

Hlasování

Obnovené pneumatiky *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Schvalování typu součástí mechanických spojovacích zařízení jízdních souprav vozidel *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Společná organizace trhu se sušenými krmivy * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zrušení dvou nařízení v oblasti měnové politiky * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Dohoda o partnerství mezi ES a Šalamounovými ostrovy o rybolovu* (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Konfiskace automobilů řeckými orgány (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Expozice zaměstnanců optickému záření ***III (hlasování)

Minimální pravidla pro ochranu kuřat chovaných na maso * (hlasování)

Reforma státní podpory v letech 2005-2009 (hlasování)

Vliv globalizace na vnitřní trh (hlasování)

Doložka o lidských právech a demokracii v dohodách EU (hlasování)

Přezkoumání některých omezení přístupu v rámci společné rybářské politiky (oblast Shetlandy a oblast omezení lovu platýse velkého) (hlasování)

Vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů energie (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Opravy hlasování z předchozích zasedání

Služby na vnitřním trhu ***I (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Služby na vnitřním trhu ***I (pokračování rozpravy)

Nový způsob financování rozvoje v rámci cílů milénia (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

25

PŘÍLOHA I

27

PŘÍLOHA II

36

PŘIJATÉ TEXTY

70

P6_TA(2006)0045
Obnovené penumatiky ***
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2001/507/ES a 2001/509/EC s cílem zavést jako povinné předpisy Evropské hospodářské komise Organiazce spojených národů (EHK OSN) č. 109 a 108 o obnovených pneumatikách (KOM(2004)0774 — 9916/05 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC))

70

P6_TA(2006)0046
Schvalování typu součástí mechanických spojovacích zařízení jízdních souprav vozidel***
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Společenství k předpisu č. 55 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů obsahujícímu jednotná ustanovení pro schvalování typu součástí mechanických spojovacích zařízení jízdních souprav vozidel (KOM(2005)0019 — 11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC))

71

P6_TA(2006)0047
Společná organizace trhu se sušenými krmivy *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy (KOM(2005)0572 — C6-0410/2005 — 2005/0225(CNS))

71

P6_TA(2006)0048
Zrušení dvou nařízení v oblasti měnové politiky *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu nařízení Rady, kterým se ruší nařízení Rady (EHS) č. 3181/78 a nařízení Rady (EHS) č. 1736/79 v oblasti měnové politiky (KOM(2005)0611 — C6-0010/2006 — 2005/0233(CNS))

72

P6_TA(2006)0049
Malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva a Společná konzulární instrukce (KOM(2005)0056 — C6-0049/2005 — 2005/0006(COD))

73

P6_TC1-COD(2005)0006
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. února 2006 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č..../2006, kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva

73

P6_TA(2006)0050
Dohoda o partnerství mezi ES a Šalamounovými ostrovy o rybolovu *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Šalamounovými ostrovy o rybolovu při pobřeží Šalamounových ostrovů (KOM(2005)0404 — C6-0320/2005 — 2005/0168(CNS))

82

P6_TA(2006)0051
Konfiskace automobilů řeckými orgány
Usnesení Evropského parlamentu ke konfiskaci automobilů řeckými orgány (2005/2005(INI))

83

P6_TA(2006)0052
Expozice zaměstnanců optickému záření ***III
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o společném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů) (devatenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS), který schválil dohodovací výbor (PE-CONS 3668/3/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD))

85

P6_TA(2006)0053
Minimální pravidla pro ochranu kuřat chovaných na maso *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Rady o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso (KOM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS))

86

P6_TA(2006)0054
Reforma státní podpory v letech 2005-2009
Usnesení Evropského parlamentu o reformě státní podpory v letech 2005-20099 (2005/2165(INI))

97

P6_TA(2006)0055
Vliv globalizace na vnitřní trh
Usnesení Evropského parlamentu o vlivu globalizace na vnitřní trh (2004/2225(INI))

104

P6_TA(2006)0056
Doložka o lidských právech a demokracii v dohodách EU
Usnesení Evropského parlamentu o doložce o lidských právech a demokracii v dohodách Evropské unie (2005/2057(INI))

107

P6_TA(2006)0057
Přezkoumání některých omezení přístupu v rámci společné rybářské politiky (oblast Shetlandy a oblast omezení lovu platýse velkého)
Usnesení Evropského parlamentu o přezkoumání některých omezení přístupu v rámci společné rybářské politiky (oblast Shetlandy a oblast omezení lovu platýse velkého) (2005/2190 (INI))

113

P6_TA(2006)0058
Vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů energie
Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi k vytápění a chlazení s využitím obnovitelných zdrojů energie (2005/2122(INI))

115

PŘÍLOHA
PODROBNÁ DOPORUČENÍ K OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

116

 

Středa 15. února 2006

2006/C 290E/03

ZÁPIS

120

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Právo na svobodu vyjadřování a respektování náboženské víry (rozprava)

Konfrontace Íránu v mezinárodním společenství (rozprava)

Hlasování

Licence řídícího letového provozu Společenství ***II (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Konfrontace Íránu v mezinárodním společenství (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Slavnostní zasedání - Rakousko

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Vyhlídky pro Bosnu a Hercegovinu (rozprava)

Situace v Bělorusku s výhledem na volby prezidenta dne 19. března 2006 (rozprava)

Potírání rasismu při fotbalových utkáních (písemné prohlášení)

Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Zvládání rizik a krizí v odvětví zemědělství (rozprava)

Strategie Evropské unie v oblasti lesního hospodářství (rozprava)

Strategické pokyny Společenství pro rozvoj venkova (období 2007-2013) * (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

128

PŘÍLOHA I

130

PŘÍLOHA II

132

PŘIJATÉ TEXTY

145

P6_TA(2006)0059
Licence řídícího letového provozu Společenství ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o licenci řídícího letového provozu Společenství (10724/2/2005 — C6-0399/2005 — 2004/0146(COD))

145

P6_TA(2006)0060
Konfrontace Iránu v mezinárodním společenství
Usnesení Evropského parlamentu o konfrontaci mezi Íránem a mezinárodním společenstvím

145

 

Čtvrtek 16. února 2006

2006/C 290E/04

ZÁPIS

149

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Pořad jednání

Předložení dokumentů

Převody prostředků

Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)

Hlasování

Služby na vnitřním trhu ***I (hlasování)

Strategické pokyny Společenství pro rozvoj venkova (období 2007-2013) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Nový způsob financování rozvoje v rámci cílů milénia (hlasování)

Právo na svobodu vyjadřování a respektování náboženské víry (hlasování)

Vyhlídky pro Bosnu a Hercegovinu (hlasování)

Situace v Bělorusku s výhledem na volby prezidenta dne 19. března 2006 (hlasování)

Zvládání rizik a krizí v odvětví zemědělství (hlasování)

Strategie Evropské unie v oblasti lesního hospodářství (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Statistiky o struktuře a činnosti zahraničních poboček ***I (rozprava)

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Sdělení společných postojů Rady

Strategická revize Mezinárodního měnového fondu (rozprava)

Členství ve výborech a delegacích

Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

Kulturní dědictví v Ázerbájdžánu

Situace na Srí Lance

Guantanámo

Hlasování

Kulturní dědictví v Ázerbájdžánu (hlasování)

Guantanámo (hlasování)

Opravy hlasování

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Předání textů přijatých během zasedání

Termíny příštích zasedání

Přerušení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

163

PŘÍLOHA I

165

PŘÍLOHA II

184

PŘIJATÉ TEXTY

343

P6_TA(2006)0061
Služby na vnitřním trhu ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu (KOM(2004)0002 — C5-0069/2004 — 2004/0001(COD))

343

P6_TC1-COD(2004)0001
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. února 2006 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/.../ES o službách na vnitřním trhu

343

P6_TA(2006)0062
Strategické pokyny Společenství pro rozvoj venkova (období 2007-2013) *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o strategických pokynech Společenství pro rozvoj venkova (Programové období 2007-2013) (KOM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS))

379

P6_TA(2006)0063
Nový způsob financování rozvojových cilů tisícíletí
Usnesení Evropského parlamentu o novém nástroji rozvojových cílů tisíciletí

396

P6_TA(2006)0064
Právo na svobodu projevu a respektování náboženské víry
Usnesení Evropského parlamentu o právu na svobodu projevu a respektování náboženské víry

399

P6_TA(2006)0065
Vyhlídky pro Bosnu a Hercegovinu
Usnesení Evropského parlamentu o vyhlídkách pro Bosnu a Hercegovinu

401

P6_TA(2006)0066
Bělorusko
Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku před prezidentskými volbami konanými dne 19. března 2006

404

P6_TA(2006)0067
Řízení rizik a krizí v odvětví zemědělství
Usnesení Evropského parlamentu o řízení rizik a krizovém řízení v zemědělství (2005/2053(INI))

407

P6_TA(2006)0068
Strategie Evropské unie v oblasti lesního hospodářství
Usnesení Evropského parlamentu o provádění strategie Evropské unie v oblasti lesního hospodářství (2005/2054(INI))

413

P6_TA(2006)0069
Kulturní dědictví v Ázerbájdžánu
Usnesení Evropského parlamentu o Ázerbájdžánu

421

P6_TA(2006)0070
Guantánamo
Usnesení Evropského parlamentu o Guantánamu

423


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Informace k době hlasování

Pokud není uvedeno jinak, zpravodajové před hlasováním písemně oznámili předsednictvu svá stanoviska k pozměňovacím návrhům.

Zkratky používané pro parlamentní výbory

AFET

Výbor pro zahraniční věci

DEVE

Výbor pro rozvoj

INTA

Výbor pro mezinárodní obchod

BUDG

Rozpočtový výbor

CONT

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

ECON

Hospodářský a měnový výbor

EMPL

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

ENVI

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ITRE

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

IMCO

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

TRAN

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

REGI

Výbor pro regionální rozvoj

AGRI

Výbor pro zemědělství

PECH

Výbor pro rybolov

CULT

Výbor pro kulturu a vzdělávání

JURI

Výbor pro právní záležitosti

LIBE

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

AFCO

Výbor pro ústavní záležitosti

FEMM

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

PETI

Petiční výbor

Zkratky používané pro politické skupiny

PPE-DE

Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů

PSE

Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu

ALDE

Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

Verts/ALE

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

GUE/NGL

Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

IND/DEM

Skupina Nezávislosti a demokracie

UEN

Skupina Unie pro Evropu národů

NI

Nezařazení poslanci

CS

 

Top