Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:133E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 133, 08. červen 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 133E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 49
8. června 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   (Sdělení)

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

ZASEDÁNÍ 2005 - 2006

 

Středa 22. června 2005

2006/C 133 E/01

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

1

Zahájení zasedání

1

Schválení zápisu z předchozího zasedání

1

Opravy hlasování z předchozích zasedání

1

Texty smluv dodané Radou

2

Rozhodnutí o určitých dokumentech

2

Složení Parlamentu

2

Ověření pověřovacích listin

2

Členství ve výborech a delegacích

2

Předložení dokumentů

3

Převody prostředků

7

Prohlášení předsednictva

7

Pořad jednání

7

Zasedání Evropské rady (Brusel, 16.-17. června 2005) — Půlroční aktivity lucemburského předsednicví (rozprava)

7

Změna rozhodnutí ze dne 4. června 2003 o přijetí statutu poslanců Evropského parlamentu (rozprava)

8

Jednominutové projevy k důležitým otázkám politické povahy

9

Přeshraniční pohyb osob ***I (rozprava)

9

Výzkum v oblasti bezpečnosti (rozprava)

9

Informační společnost (rozprava)

9

Záležitost Lloyd’s (rozprava)

10

Kontrola rozpočtových postojů a také kontrola a koordinace hospodářských politik **II (rozprava)

10

Pořad jednání příštího zasedání

11

Konec zasedání

11

PREZENČNÍ LISTINA

12

 

Čtvrtek 23. června 2005

2006/C 133 E/02

ZÁPIS

14

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

14

Zahájení zasedání

14

Přivítání

14

Předložení dokumentů

14

Program činnosti britského předsednictví (rozprava)

15

Přivítání

16

Program činnosti britského předsednictví (pokračování rozpravy)

16

Hlasování

16

Změna rozhodnutí ze dne 4. června 2003 o přijetí statutu poslanců Evropského parlamentu (hlasování)

16

Složení Parlamentu

17

Sdělení společných postojů Rady

17

Schválení zápisu z předchozího zasedání

17

Opravy hlasování z předchozích zasedání

17

Hlasování (pokračování)

17

Uvádění na trh a používání nebezpečných látek a přípravků (CMR) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

17

Přeshraniční pohyb osob ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

18

Předpisy týkající se provádění rozpočtu * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

18

Kvalita statistických údajů při nadměrném schodku * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

18

Zvláštní omezující opatření proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v konfliktu v oblasti Darfur v Súdánu * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

19

Porušení embarga na dovoz zbraní do Konžské demokratické republiky * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

19

Změny návrhu opravného rozpočtu 2/2005 (hlasování)

19

Návrh opravného rozpočtu 2/2005 (hlasování)

19

Kontrola rozpočtových postojů a také kontrola a koordinace hospodářských politik **II (hlasování)

20

Ochrana finančních zájmů Společenství ***I (hlasování)

20

Přístup k vnější pomoci Společenství ***I (hlasování)

20

Plán obnovy pro platýse černého v severozápadním Atlantiku * (hlasování)

21

Zasedání Evropské rady (Brusel, 16.-17. června 2005) (hlasování)

21

Záležitost Lloyd (hlasování)

21

Výzkum v oblasti bezpečnosti (hlasování)

21

Informační společnost (hlasování)

22

Vysvětlení hlasování

22

Opravy hlasování

22

Předání textů přijatých během zasedání

23

Termíny příštích zasedání

23

Přerušení zasedání

23

PREZENČNÍ LISTINA

24

PŘÍLOHA I

26

PŘÍLOHA II

32

PŘIJATÉ TEXTY

48

P6_TA(2005)0245
Statut poslanců Evropského parlamentu: změna rozhodnutí ze dne 4. června 2003
Usnesení Evropského parlamentu o změně rozhodnutí ze dne 4. června 2003 o přijetí statutu poslanců Evropského parlamentu (2005/2124(INI))

48

PŘÍLOHA
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU O PŘIJETÍ STATUTU POSLANCŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

49

P6_TA(2005)0246
Uvádění na trh a používání nebezpečných látek a přípravků ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se po 29. mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci — c/m/r) (KOM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD))

56

P6_TA(2005)0247
Přeshraniční pohyb osob ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (KOM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD))

57

P6_TC1_COD(2004)0127
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2005, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

57

PŘÍLOHA I
PODKLADY K OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK VSTUPU

77

PŘÍLOHA II
EVIDOVÁNÍ INFORMACÍ

78

PŘÍLOHA III
VZORY TABULÍ OZNAČUJÍCÍCH PRUHY NA HRANIČNÍCH PŘECHODECH

78

PŘÍLOHA IV
VYZNAČOVÁNÍ RAZÍTEK

79

PŘÍLOHA V

80

PŘÍLOHA VI
ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO RŮZNÉ DRUHY HRANIC A RŮZNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ PRO PŘEKRAČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH HRANIC ČLENSKÝCH STÁTŮ

83

PŘÍLOHA VII
ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO URČITÉ KATEGORIE OSOB

88

PŘÍLOHA VIII

91

P6_TA(2005)0248
Předpisy týkající se provádění rozpočtu *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 382/2001, pokud jde o datum ukončení jeho platnosti a některá ustanovení, která se týkají provádění rozpočtu (KOM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS))

92

P6_TA(2005)0249
Kvalita statistických údajů při nadměrném schodku *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 3605/93, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (KOM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS))

93

P6_TA(2005)0250
Zvláštní omezující opatření proti některým porušením mírového procesu a mezinárodního práva v konfliktu v oblasti Darfur v Súdánu *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám, které poškozují mírový proces a porušují mezinárodní právo v konfliktu v oblasti Darfur v Súdánu (KOM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS))

96

P6_TA(2005)0251
Zvláštní omezující opatření proti některým porušením zbrojního embarga uvaleného na Konžskou demokratickou republiku *
Legislativní usnesení Evroského parlamentu o návrhu nařízení Rady o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice (KOM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS))

99

P6_TA(2005)0252
Návrh opravného rozpočtu č. 2/2005 (Změny)
Změny k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2005 na rozpočtový rok 2005 — úprava platů (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

102

P6_TA(2005)0253
Návrh opravného rozpočtu 2/2005
Usnesení Evropského parlamentu o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2005 na rozpočtový rok 2005 — úprava platů (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

103

P6_TA(2005)0254
Dohled nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a posílení koordinace hospodářských politik **II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o společném postoji Rady k přijetí návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))

104

P6_TA(2005)0255
Ochrana finančních zájmů Společenství ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemné administrativní pomoci na ochranu finančních zájmů Společenství proti podvodu a jakýmkoli dalším nelegálním činnostem (KOM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD))

105

P6_TC1-COD(2004)0172
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. /2005 o vzájemné správní pomoci při ochraně finančních zájmů Evropského společenství proti podvodům a jiným protiprávním jednáním

105

P6_TA(2005)0256
Přístup k vnější pomoci Společenství ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu k vnější pomoci Společenství (KOM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0099
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č..../2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství

116

PŘÍLOHA I

121

PŘÍLOHA II
SEZNAM PŘÍJEMCŮ POMOCI PODLE DAC — KE DNI 1. LEDNA 2003

130

PŘÍLOHA III
SEZNAM ČLENŮ OECD/DAC

130

PŘÍLOHA IV
VÝŇATKY Z DOPORUČENÍ O UVOLNĚNÍ PODMÍNEK PŘI POSKYTOVÁNÍ OFICIÁLNÍ ROZVOJOVÉ POMOCI NEJMÉNĚ ROZVINUTÝM ZEMÍM PŘEDLOŽENÉHO VÝBOREM PRO ROZVOJOVOU POMOC ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ (OECD/DAC) V BŘEZNU 2001

131

P6_TA(2005)0257
Plán obnovy pro platýse černého v severozápadním Atlantiku *
Legislativní usnesení Evropského parlametnu o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví plán obnovy pro platýse černého v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (KOM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS))

131

P6_TA(2005)0258
Petice týkající se Lloydova syndikátu
Usnesení Evropského parlamentu o peticích týkajících se Lloydova syndikátu

134

P6_TA(2005)0259
Výzkum v oblasti bezpečnosti
Usnesení Evropského parlamentu o výzkumu v otázkách bezpečnosti: další kroky (2004/2171(INI))

135

P6_TA(2005)0260
Informační společnost
Usnesení Evropského parlametnu o informační společnosti (2004/2204(INI))

140


CS

 

Top