EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:124E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 124, 25. květen 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 124E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
25. května 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Evropský parlament

 

Pondělí 6. června 2005

2006/C 124E/1

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Prohlášení předsednictva

Složení Parlamentu

Členství v politických skupinách

Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi

Předložení dokumentů

Texty smluv dodané Radou

Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Plán práce

Jednominutové projevy k důležitým otázkám politické povahy

Hlavní směry pro transevropské energetické sítě ***I (rozprava)

Energetická účinnost při konečném použití a energetické služby ***I (rozprava)

Ochrana finančních zájmů Společenství a boj proti podvodům (rozprava)

Infrastruktura pro výměnu geografických informací ve Společenství (INSPIRE) ***I (rozprava)

Zajištění ***I (rozprava)

Podpora rozvoje venkova pomocí EAFRD * (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Konec zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

12

 

Úterý 7. června 2005

2006/C 124E/2

ZÁPIS

13

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Předložení dokumentů

Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti (oznámení předložených návrhů usnesení)

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Boj proti terorismu (rozprava)

Hlasování

Hlavní směry pro transevropské energetické sítě ***I (hlasování)

Energetická účinnost při konečném použití a energetické služby ***I (hlasování)

Infrastruktura pro výměnu geografických informací ve Společenství (INSPIRE) ***I (hlasování)

Zajištění ***I (hlasování)

Podpora rozvoje venkova pomocí EAFRD * (hlasování)

Výměna informací, především v případě závažných trestných činnů včetně teroristických aktů * (hlasování)

Výměna informací a spolupráce týkající se teroristických útoků (rozhodnutí) * (hlasování)

Prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti včetně terorismu * (hlasování)

Ochrana finančních zájmů Společenství a boj proti podvodům (hlasování)

Akční plán Evropské unie pro boj proti terorismu (hlasování)

Teroristické útoky: prevence, příprava a odpověď (hlasování)

Ochrana kritických infrastruktur v rámci boje proti terorismu (hlasování)

Boj proti financování terorismu (hlasování)

Výměna informací a spolupráce týkající se teroristických útoků (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Členství ve výborech a delegacích

Politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Evropské unie v letech 2007 – 2013 (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Ochrana menšin a politiky boje proti diskriminaci v rozšířené Evropě (rozprava)

Vazby mezi legálním a nelegálním přistěhovalectvím a integrací přistěhovalců (rozprava)

Kontrola pohybu peněz ***II (rozprava)

Výrobky podléhající spotřební dani * (rozprava)

Mobilita pacientů a vývoj zdravotní péče (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Konec zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

29

PŘÍLOHA I

31

PŘÍLOHA II

43

PŘIJATÉ TEXTY

68

P6_TA(2005)0211
Transevropské energetické sítě ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a ruší rozhodnutí č. 96/391/ES a 1229/2003/ES (KOM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD))

68

P6_TC1-COD(2003)0297
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. června 2005 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2005/ES, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a ruší rozhodnutí 96/391/ES a č. 1229/2003/ES

68

PŘÍLOHA I
TRANSEVROPSKÉ ENERGETICKÉ SÍTĚ

78

PŘÍLOHA II
TRANSEVROPSKÉ ENERGETICKÉ SÍTĚ
Další kritéria pro projekty společného zájmu podle čl. 6 odst. 2

81

PŘÍLOHA III
TRANSEVROPSKÉ ENERGETICKÉ SÍTĚ
Projekty společného zájmu a jejich specifikace, v současné době určené podle kritérií stanovených v příloze II

85

P6_TA(2005)0212
Energetická účinnost při konečném použití a energetické služby ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o účinnosti využití energie koncovými uživateli a o energetických službách (KOM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD))

95

P6_TC1-COD(2003)0300
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. června 2005 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/.../ES o účinnosti využití energie koncovými uživateli a o službách energetické účinnosti

95

PŘÍLOHA I
METODIKA PRO VÝPOČET CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI U KONCOVÉHO UŽIVATELE

109

PŘÍLOHA II
ZÁKLADNÍ OBSAH ENERGIE VYBRANÝCH PALIV PRO KONCOVOU SPOTŘEBU – TABULKA PRO PŘEPOČET

109

PŘÍLOHA III
VHODNÉ PROGRAMY A DALŠÍ OPATŘENÍ NA ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

110

PŘÍLOHA IV
ZÁSADY PRO MĚŘENÍ A OVĚŘOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE

112

PŘÍLOHA V

115

P6_TA(2005)0213
Infrastruktura pro výměnu geografických informací ve Společenství (INSPIRE) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vybudování prostorové informační infrastruktury ve Společenství (INSPIRE) (KOM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0175
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. června 2005 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/.../ES o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/.../ES o vybudování prostorové informační infrastruktury ve Společenství (INSPIRE)

116

PŘÍLOHA I
TÉMATA PROSTOROVÝCH DAT PODLE ČL. 6 PÍSM. A), ČL. 10 ODST. 1 A ČL. 11 PÍSM. A)

129

PŘÍLOHA II
TÉMATA PROSTOROVÝCH DAT PODLE ČL. 6 PÍSM. A), ČL. 10 ODST. 1 A ČL. 11 PÍSM. B)

129

PŘÍLOHA III
TÉMATA PROSTOROVÝCH DAT PODLE ČL. 6 PÍSM. B) A ČL. 11 PÍSM. B)

130

P6_TA(2005)0214
Zajištění ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS a směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES (KOM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD))

132

P6_TC-COD(2004)0097
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. června 2005 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/.../ES o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS a směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES

132

PŘÍLOHA I

183

PŘÍLOHA II

184

P6_TA(2005)0215
Podpora rozvoje venkova pomocí EAFRD *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) (KOM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS))

191

P6_TA(2005)0216
Výměna údajů o závažných trestných činech včetně teroristických útoků *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o podnětu Švédského království k přijetí rámcového rozhodnutí Rady o zjednodušení výměny informací a zpráv mezi orgány činnými v trestním řízení členských států Evropské unie, zejména pokud jde o závažné trestné činy, včetně teroristických činů (10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS))

215

P6_TA(2005)0217
Výměna informací a spolupráce týkající se teroristických útoků *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o výměně informací a o spolupráci v oblasti teroristických trestných činů (15599/2004 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS))

223

P6_TA(2005)0218
Ochrana finančních zájmů Společenství a boj proti podvodům
Usnesení Evropského parlamentu o ochraně finančních zájmů Společenství a boji proti podvodům (2004/2198(INI))

232

P6_TA(2005)0219
Akční plán Evropské unie pro boj proti terorismu
Doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě o akčním plánu Evropské unie pro boj proti terorismu (2004/2214(INI))

241

P6_TA(2005)0220
Teroristické útoky: prevence, příprava a odpověď
Doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě k prevenci, přípravě a reakci na teroristické útoky (2005/2043(INI))

246

P6_TA(2005)0221
Ochrana kritických infrastruktur v rámci boje proti terorismu
Doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě o ochraně kritických infrastruktur v rámci boje proti terorismu (2005/2044(INI))

250

P6_TA(2005)0222
Boj proti financování terorismu
Doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě k boji proti financování terorismu (2005/2065(INI))

254

P6_TA(2005)0223
Výměna informací a spolupráce týkající se teroristických útoků
Legislativní usnesení Evropského parlamentu obsahující návrh doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě k výměně informací a ke spolupráci, pokud jde o teroristické útoky (2005/2046(INI))

258

 

Středa 8. června 2005

2006/C 124E/3

ZÁPIS

262

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)

Příprava Evropské rady, včetně budoucnosti Evropské unie po referendech o Evropské ústavě (Brusel, 16. – 17. června 2005) (rozprava)

Přivítání

Členství v politických skupinách

Hlasování

Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi (hlasování)

Politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Evropské unie v letech 2007 – 2013 (hlasování)

Kontrola pohybu peněz ***II (hlasování)

Výrobky podléhající spotřební dani * (hlasování)

Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti (hlasování)

Ochrana menšin a politiky boje proti diskriminaci v rozšířené Evropě (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Reforma OSN (rozprava)

Transatlantické vztahy (rozprava)

Situace v Uzbekistánu (rozprava)

Dohoda mezi Komisí – členskými státy/Philip Moris ve věci boje proti podvodu (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Dohled nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a posílení koordinace hospodářských politik **I — Nadměrné schodky * (rozprava)

Posílení evropské konkurenceschopnosti (rozprava)

Polycyklické aromatické uhlovodíky v olejových plnidlech a pneumatikách ***I (rozprava)

Patent Společenství (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Konec zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

273

PŘÍLOHA I

275

PŘÍLOHA II

288

PŘIJATÉ TEXTY

373

P6_TA(2005)0224
Politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Evropské unie v letech 2007 – 2013
Usnesení Evropského parlamentu o politických výzvách a rozpočtových prostředcích rozšířené Unie v letech 2007 – 2013 (2004/2209(INI))

373

PŘÍLOHA
Finanční rámec v roce 2007 – 2013

389

P6_TA(2005)0225
Kontrola pohybu peněz ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo z něj vystupující (14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD))

390

P6_TC2-COD(2002)0132
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 8. června 2005 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo z něj vystupující

390

P6_TA(2005)0226
Výrobky podléhající spotřební dani *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (KOM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS))

395

P6_TA(2005)0227
Prostor svobody, bezpečnosti a práva
Usnesení Evropského parlamentu o pokroku v roce 2004 při vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva (články 2 a 39 Smlouvy o EU)

398

P6_TA(2005)0228
Ochrana menšin a politiky boje proti diskriminaci
Rozhodnutí Evropského parlamentu o ochraně menšin a politikách proti diskriminaci v rozšířené Evropě (2005/2008(INI))

405

 

Čtvrtek 9. června 2005

2006/C 124E/4

ZÁPIS

416

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Členství v politických skupinách

Předložení dokumentů

Převody prostředků

Udržitelné využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři * (rozprava)

Dohoda o mezinárodním programu na ochranu delfínů * (rozprava)

Sociální začleňování v nových členských státech (rozprava)

Žádost o zbavení parlamentní imunity

Hlasování

Dohoda o mezinárodním programu na ochranu delfínů * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Posílení evropské konkurenceschopnosti (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Dohled nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a posílení koordinace hospodářských politik **I (hlasování)

Polycyklické aromatické uhlovodíky v olejových plnidlech a pneumatikách ***I (hlasování)

Nadměrné schodky * (hlasování)

Udržitelné využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři * (hlasování)

Uvádění na trh a používání nebezpečných látek a přípravků (hlasování)

Mobilita pacientů a vývoj zdravotní péče (hlasování)

Reforma OSN (hlasování)

Transatlantické vztahy (hlasování)

Situace v Uzbekistánu (hlasování)

Příspěvek zaměstnanosti a produktivity k hospodářskému růstu (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Pořad jednání příštího dílčího zasedání

Sociální začleňování v nových členských státech (pokračování rozpravy)

Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

Hlasování

Bolívie (hlasování)

Svoboda tisku v Alžírsku (hlasování)

Ázerbájdžán (hlasování)

Sociální začleňování v nových členských státech (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Složení Parlamentu (oprava k zápisu ze dne 6. června 2005)

Písemná prohlášení zapsaná v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Předání textů přijatých během zasedání

Termíny příštích zasedání

Přerušení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

433

PŘÍLOHA I

435

PŘÍLOHA II

454

PŘIJATÉ TEXTY

507

P6_TA(2005)0229
Dohoda o mezinárodním programu na ochranu delfínů *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o mezinárodním programu na ochranu delfínů Evropským společenstvím (KOM(2004)0764 — C6-0245/2004 — 2004/0268(CNS)

507

P6_TA(2005)0230
Posílení evropské konkurenceschopnosti
Usnesení Evropského parlamentu o posílení evropské konkurenceschopnosti: důsledky průmyslových změn na politiku a roli malých a středních podniků (2004/2154(INI))

510

P6_TA(2005)0231
Dohled nad stavy rozpočtů a nad hodpodářskými politikami a posílení koordinace hospodářských politik **I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (KOM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN))

517

P6_TA(2005)0232
Polycyklické aromatické uhlovodíky ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení uvádění na trh a používání některých polycyklických aromatických uhlovodíků v olejových plnidlech a pneumatikách (dvacátá sedmá změna směrnice Rady 76/769/EHS) (KOM(2004)0098 — C5-0081/2004 — 2004/0036(COD))

521

P6_TC1-COD(2004)0036
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. června 2005 k přijetí rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady 2005/.../ES o omezení uvádění na trh a používání některých polycyklických aromatických uhlovodíků v olejích používaných jako změkčovadla a v pneumatikách (dvacátá sedmá změna směrnice Rady 76/769/EHS)

521

PŘÍLOHA

524

P6_TA(2005)0233
Nadměrné schodky *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (KOM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS))

524

P6_TA(2005)0234
Vytěžování rybolovných zdrojů ve Středozemním moři *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o řídících opatřeních pro udržitelné využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 973/2001 (KOM(2003)0589 — C5-0480/2003 — 2003/0229(CNS))

527

P6_TA(2005)0235
Vazby mezi legálním a nelegálním přistěhovalectvím a integrací přistěhovalců
Usnesení Evropského parlamentu o vazbách mezi legálním a nelegálním přistěhovalectvím a integrací přistěhovalců (2004/2137(INI))

535

P6_TA(2005)0236
Mobilita pacientů a vývoj zdravotní péče
Usnesení Evropského parlamentu o pohybu pacientů a vývoji zdravotní péče v Evropské unii (2004/2148(INI))

543

P6_TA(2005)0237
Reforma OSN
Usnesení Evropkého parlamentu k reformě OSN

549

P6_TA(2005)0238
Transatlantické vztahy
Usnesení Evropského parlamentu o zajištění úspěchu nadcházející schůzky na nejvyšší úrovni EU–USA ve Washingtonu DC dne 20. června 2005

556

P6_TA(2005)0239
Uzbekistán
Usnesení Evropského parlamentu o Uzbekistánu

560

P6_TA(2005)0240
Příspěvek zaměstnanosti a produktivity k hospodářskému růstu
Usnesení Evropského parlamentu o zaměstnanosti a produktivitě a jejich přínosu k hospodářskému růstu (2004/2188(INI))

563

P6_TA(2005)0241
Bolívie
Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bolívii

566

P6_TA(2005)0242
Svoboda tisku v Alžírsku
Usnesení Evropského parlamentu o svobodě tisku v Alžírsku

567

P6_TA(2005)0243
Ázerbájdžán
Unsesení Evropského parlamentu o Ázerbájdžánu

569

P6_TA(2005)0244
Sociální začleňování v nových členských státech
Usnesení Evropského parlamentu o sociálním začleňování v nových členských státech (2004/2210(INI))

572


 

2006/C 124E/5

s17


CS

 

Top