EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:065:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 65, 17. březen 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 65

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
17. března 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

422. plenární zasedání ve dnech 14. – 15. prosince 2005

2006/C 065/1

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Akční plán pro státní podpory – Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 – 2009“KOM(2005) 107 v konečném znění – SEC(2005) 795

1

2006/C 065/2

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) a k Návrhu rozhodnutí Rady o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (2007 až 2011) KOM(2005) 119 v konečném znění/2 - 2005/0043 (COD) - 2005/0044 (CNS)

9

2006/C 065/3

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci (2007 – 2013) KOM (2005) 121 v konečném znění – 2005/0050 (COD)

22

2006/C 065/4

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) KOM(2005) 237 v konečném znění – 2005/0001 (COD)

27

2006/C 065/5

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 69/169/EHS, pokud jde o dočasné množstevní omezení dovozu piva do Finska KOM(2005) 427 v konečném znění – 2005/0175 (CNS)

29

2006/C 065/6

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Dopravní bezpečnost“

30

2006/C 065/7

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění rybářské politiky a pro oblast mořského práva KOM(2005) 117 v konečném znění – 2005/0045 (CNS)

38

2006/C 065/8

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zlepšení mechanismu civilní ochrany Společenství KOM(2005) 137 v konečném znění

41

2006/C 065/9

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Společné podniky v odvětví rybolovu – současná situace a výhled do budoucnosti

46

2006/C 065/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu KOM(2005) 402 v konečném znění – 2005/0171 (CNS)

50

2006/C 065/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Úloha technologických parků v průmyslové transformaci nových členských států EU“

51

2006/C 065/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Restrukturalizace a zaměstnanost Předvídání restrukturalizací a doprovodná opatření pro rozvoj zaměstnanosti: úloha Evropské unie KOM(2005) 120 v konečném znění

58

2006/C 065/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se v rámci obecného programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ stanoví specifický program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků“ na roky 2007 – 2013 KOM(2005) 124 v konečném znění – 2005/0034 (CNS)

63

2006/C 065/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roce rovných příležitostí pro všechny (2007) – směrem ke spravedlivé společnosti KOM(2005) 225 v konečném znění – 2005/0107 (COD)

70

2006/C 065/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Jak začlenit sociální rozměr do vyjednávání dohod o hospodářském partnerství (EPA)“

73

2006/C 065/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise – Konzultační dokument o státní podpoře na inovace KOM(2005) 436 v konečném znění

86

2006/C 065/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Příspěvek Komise k období pro úvahu a poté: Plán D pro demokracii, dialog a diskusi KOM(2005) 494 v konečném znění

92

2006/C 065/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Směřování k evropské znalostní společnosti – příspěvek organizované občanské společnosti k Lisabonské strategii“

94

2006/C 065/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o některá opatření, která mají zjednodušit postup vyměřování daně z přidané hodnoty a napomoci zabránit daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, a kterou se zrušují některá rozhodnutí o přiznání odchylek KOM(2005) 89 v konečném znění – 2005/0019 (CNS)

103

2006/C 065/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Obnovitelné zdroje energie“

105

2006/C 065/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Zelené knize: Hypoteční úvěr v EU KOM(2005) 327 v konečném znění

113

2006/C 065/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Haagský program: deset priorit pro nadcházejících pět let – Partnerství pro evropskou obnovu týkající se svobody, bezpečnosti a práva KOM(2005) 184 v konečném znění

120

2006/C 065/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k následujícím návrhům:

návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94, pokud jde o funkční období prezidenta Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu

návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94, pokud jde o funkční období prezidenta Odrůdového úřadu Společenství

návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2004, pokud jde o funkční období výkonného ředitele a náměstka výkonného ředitele Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2062/94 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci, pokud jde o funkční období ředitele

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost, pokud jde o funkční období výkonného ředitele

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1592/2002, pokud jde o funkční období výkonného ředitele a ředitelů Evropské agentury pro bezpečnost letectví

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice, pokud jde o funkční období výkonného ředitele

návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1035/97, kterým se zřizuje Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie, pokud jde o funkční období ředitele

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1210/90 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí, pokud jde o funkční období výkonného ředitele

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 337/75 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, pokud jde o funkční období ředitele

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1365/75 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, pokud jde o funkční období ředitele a náměstka ředitele

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1360/90 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání, pokud jde o funkční období ředitele

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 302/93 o zřízení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, pokud jde o funkční období ředitele

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, pokud jde o funkční období výkonného ředitele Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, pokud jde o funkční období ředitele

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o funkční období výkonného ředitele Evropské agentury pro léčivé přípravky KOM((2005) 190 v konečném znění – 2005/0077(CNS) – 2005/0078(CNS) – 2005/0089(CNS) – 2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 2005/0087(COD) – 2005/0088(COD) – 2005/0080(CNS) – 2005/0072(COD) – 2005/0073(COD) – 2005/0074(COD) – 2005/0075(COD) – 2005/0076(COD) – 2005/0081(COD) – 2005/0082(COD) – 2005/0083(COD)

131

2006/C 065/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zelená kniha o politice finančních služeb (2005 – 2010) KOM(2005) 177 v konečném znění

134

2006/C 065/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „Právním předpisům o hygieně a k řemeslným zpracovatelským podnikům“

141


CS

 

Top