EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:028:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 28, 03. únor 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 28

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
3. února 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

421. plenární zasedání ve dnech 26. a 27. října 2005

2006/C 028/1

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „Zelené knize o dědictví a závětích“KOM(2005) 65 v konečném znění

1

2006/C 028/2

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Stav a perspektivy“ tradičních „zdrojů energie – uhlí, ropy a zemního plynu v budoucím energetickém systému“

5

2006/C 028/3

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti odstranění následků znečištění z lodí a o změně nařízení Rady č. 1406/2002 (ES) KOM(2005) 210 v konečném znění – 2005/0098 (COD)

16

2006/C 028/4

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě o řízení rizik a řešení krizí v zemědělství KOM(2005) 74 v konečném znění

18

2006/C 028/5

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu směrnice Rady o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso KOM (2005) 221 v konečném znění -2005/0099 (CNS)

25

2006/C 028/6

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se pro období 2007 – 2013 stanoví program Občané pro Evropu na podporu aktivního evropského občanství KOM(2005) 116 v konečném znění – 2005/0041 (COD)

29

2006/C 028/7

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě o evropských politikách týkajících se mládeže „Řešení problémů mladých lidí v Evropě provádění Evropského paktu pro mládež a podpora aktivního občanství“KOM(2005) 206 v konečném znění

35

2006/C 028/8

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Období reflexe: struktura, témata a rámec pro hodnocení diskuse o Evropské unii“

42

2006/C 028/9

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Mobilita osob v rozšířené Evropě a její dopad na dopravní prostředky“

47

2006/C 028/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k

Návrhu nařízení Rady o společné organizaci trhů v odvětví cukru,

Návrhu nařízení Rady o změně nařízení (ES) 1782/2003,kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce,

Návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu v Evropském společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 258/1999 o financování společné zemědělské politiky. KOM(2005) 263 v konečném znění – 2005/0118-0119-0120 CNS

52

2006/C 028/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – podávající zprávu o provádění strategie EU v oblasti lesního hospodářství KOM(2005) 84 v konečném znění

57

2006/C 028/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu nařízení Rady o společné organizaci trhu s osivem KOM(2005) 384 v konečném znění – 2005/0164 (CNS)

66

2006/C 028/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem KOM(2005) 395 v konečném znění – 2005/0160 (CNS)

68

2006/C 028/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Fondu solidarity Evropské unie KOM(2005) 108 v konečném znění – 2005/0033 (COD)

69

2006/C 028/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Etický obchod a koncepce záruk pro spotřebitele“

72

2006/C 028/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu nařízení Rady o společné organizaci trhu s chmelem KOM(2005) 386 v konečném znění – 2005/0162 (CNS)

82

2006/C 028/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství KOM(2005) 181 v konečném znění – 2005/0090 (CNS)

83

2006/C 028/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 77/388/EHS osobám povinným k dani neusazeným v tuzemsku, ale v jiném členském státě KOM(2004) 728 v konečném znění – 2005/0807 (CNS)

86

2006/C 028/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zrušuje směrnice 90/544/EHS o frekvenčních pásmech určených pro koordinované zavádění celoevropské soustavy veřejného rádiového pagingu ve Společenství KOM(2005) 361 v konečném znění – 2005/0147 (COD)

88

2006/C 028/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 2256/2003/ES s ohledem na prodloužení do roku 2006 programu šíření správných postupů a monitorování zavádění ITK KOM(2005) 347 v konečném znění – 2005/0144 COD

89

2006/C 028/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Příprava 6. ministerské konference WTO: stanovisko EHSV“

90

2006/C 028/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: „Dialog občanské společnosti mezi EU a kandidátskými zeměmi“KOM(2005) 290 v konečném znění

97

2006/C 028/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/14/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí KOM(2005) 370 v konečném znění – 2005/0149 (COD)

104


CS

 

Top