EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:255:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 255, 14. říjen 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 255

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
14. října 2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

416. Plenární zasedání ve dnech 6. a 7. dubna 2005

2005/C 255/1

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropské průmyslové distrikty a nové znalostní sítě

1

2005/C 255/2

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma Politika cestovního ruchu v rozšířené EU

14

2005/C 255/3

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Priority jednotného trhu 2005 – 2010

22

2005/C 255/4

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o posílení důvěryhodnosti a spolehlivosti elektronických trhů typu business-to-business KOM(2004) 479 v konečném znění

29

2005/C 255/5

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se po dvacáté deváté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních předpisů, nařízení a administrativních ustanovení členských států týkajících se omezení prodeje a užívání některých nebezpečných látek a přípravků (látky klasifikované jako karcinogeny, mutageny nebo látky toxické pro reprodukci – carcinogens, mutagens, substances toxic to reproduction –c/m/r) KOM(2004) 638 v konečném znění – 2004/0225 (COD)

33

2005/C 255/6

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví pravidla pro jmenovité množství hotově baleného zboží, a kterou se ruší směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS KOM(2004) 708 v konečném znění -2004/0248 (COD)

36

2005/C 255/7

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Specializované sekce „Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost“ k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o implementaci programu podpory Evropského audiovizuálního sektoru (MÉDIA 2007) KOM(2004) 470 v konečném znění – 2004/0151 (COD)

39

2005/C 255/8

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Sektor velkých maloobchodních řetězců – trendy a dopady na zemědělce a spotřebitele

44

2005/C 255/9

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady: O finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE+) KOM(2004) 621 v konečném znění – 2004/0218 COD

52

2005/C 255/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření Evropského registru úniků a přenosů škodlivých látek a o změně směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES KOM(2004) 634 v konečném znění – 2004/02341 (COD)

55

2005/C 255/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách KOM(2004) 650 v konečném znění – 2004/0237 COD

59

2005/C 255/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Úloha organizované občanské společnosti v – Boji proti nehlášené práci“

61

2005/C 255/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Programu Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – PROGRESS KOM(2004) 488 v konečném znění

67

2005/C 255/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu doporučení Rady a Evropského parlamentu o další evropské spolupráci při zajišťování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání (KOM(2004) 642 v konečném znění – 2004/0239 (COD))

72

2005/C 255/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském uskupení pro přeshraniční spolupráci (EUPS) KOM(2004) 496 v konečném znění – 2004/0168 (COD)

76

2005/C 255/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti KOM(2004)492 v konečném znění – 2004/0163 (AVC)

79

2005/C 255/17

Stanovisko Evropského hospodrářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady zakládající Fond soudržnosti KOM(2004) 494 v konečném znění – 2004/0166 (AVC)

88

2005/C 255/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj KOM(2004) 495 v konečném znění-2004/0167 (COD)

91


CS

 

Top