Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:234:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 234, 22. září 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 234

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
22. září2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

415. Plenární zasedání ve dnech 9. a 10. března 2005

2005/C 234/1

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o podpoře družstevních společností v Evropě KOM(2004) 18 v konečném znění

1

2005/C 234/2

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnic Evropského parlamentu a Rady doplňujících směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/12/ES z 20. března 2000 a směrnice Rady č. 93/6/EHS z 15. března 1993 o kapitálové přiměřenosti investičních firem a úvěrových institucí KOM(2004) 486 v konečném znění – 2004/0155 a 2004/0159 (COD)

8

2005/C 234/3

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí 2000/819/ES Rady o víceletém programu pro podniky a podnikavost, zejména pro malé a střední podniky (MSP) (2001-2005) COM(2004) 781 final – 2004/0272 (COD)

14

2005/C 234/4

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o licencích řídících letového provozu COM (2004) 473 final – 2004/0146 (COD)

17

2005/C 234/5

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví druhý program „Marco Polo“ pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí („Marco Polo II“) COM(2004) 478 final – 2004/0157 (COD)

19

2005/C 234/6

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu COM(2004) 772 final – 2004/0269 (CNS)

25

2005/C 234/7

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, které pozměňuje nařízení (EC) č. 999/2001 o pravidlech prevence, kontroly a potírání některých přenosných spongiformních encefalopatií COM(2004) 775 final – 2004/0270 (COD)

26

2005/C 234/8

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu COM(2004) 493 final

27

2005/C 234/9

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady k podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) KOM(2004) 490 v konečném znění – 2004/0161 CNS

32

2005/C 234/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma Sociální dimenze globalizace – přispění politiky EU k zajištění podpory všech obyvatel COM(2004) 383 final

41

2005/C 234/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Mládež v akci pro období 2007-2013 (CKOM(2004) 471 finalv konečném znění – 2004/0152 (COD))

46

2005/C 234/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Role EIB v partnerstvích veřejného a soukromého sektoru (PPP) a dopad na problematiku růstu

52

2005/C 234/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Nové členské státy a širší zásady hospodářské politiky

60

2005/C 234/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecných předpisech pro udělování finanční podpory Společenství v oblasti transevropských dopravních sítí a energetiky a o změně nařízení Rady č. 2236/95 (ES) COM(2004) 475 final – 2004/0154 (COD)

69


CS

 

Top