EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:144:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 144, 14. červen 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 144

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
14. června 2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Komise

2005/C 144/1

Směnné kurzy vůči euro

1

2005/C 144/2

Výzva k předložení připomínek k předloze nařízení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory de minimis (změna týkající se dopravy a uhelného průmyslu)

2

2005/C 144/3

Nové složení odborné skupiny pro otázky obchodování s lidmi (Rozhodnutím Komise č. 2003/2009/EC z 25. března 2003 byla zřízena odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi)

8

2005/C 144/4

Sdělení francouzské vlády týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíku (Oznámení týkající se žádosti o zvláštní povolení k vyhledávání kapalných nebo plynných uhlovodíků, tzv. „Permis d'Aquila“ a „Permis d'Arcachon Maritime“)  ( 1 )

9

2005/C 144/5

Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č. j. COMP/M.3832 – MatlinPatterson L.P./Matussière & Forest) — Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení ( 1 )

11

2005/C 144/6

Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č. j. COMP/M.3763 – Carlsberg/DLG/Sejet JV) — Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení ( 1 )

12

2005/C 144/7

Šetření Komise v odvětví zemního plynu a elektřiny

13

2005/C 144/8

Šetření Komise v odvětví malobankovnictví a podnikatelského pojištění

13

 

Evropská centrální banka

2005/C 144/9

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 31. května 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních přidružených společností (KOM(2005) 88 v konečném znění) (CON/2005/16)

14

2005/C 144/10

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 3. června 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (KOM(2005) 155 v konečném znění) (CON/2005/17)

16

2005/C 144/11

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 3. června 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (KOM(2005) 154 v konečném znění) (CON/2005/18)

17


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top