EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:120:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 120, 20. květen 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 120

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
20. května 2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

412. Plenární zasedaní ve dnech 27. a 28. října 2004

2005/C 120/1

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zajištění a novelizovaných směrnicích Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS a směrnicích 98/78/ES a 2002/83/ES COM(2004) 273 final – 2004/0097 (COD) — Neověřený překlad

1

2005/C 120/2

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezeních marketingu a používání toluenu a trichlorbenzenu (dvacátá osmá úprava směrnice Rady 76/769/EEC) COM(2004) 320 final - 2004/0111 (COD) — Neověřený překlad

6

2005/C 120/3

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Schopnost malých a středních podniků a podniků sociální ekonomie přizpůsobit se změnám kladeným ekonomickou dynamikou“ Průzkumné stanovisko — Neověřený překlad

10

2005/C 120/4

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Panevropským dopravním koridorům — Neověřený překlad

17

2005/C 120/5

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Vysokorychlostní propojení Evropy: poslední vývoj v odvětví elektronických komunikací COM(2004) 61 final — Neověřený překlad

22

2005/C 120/6

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zvýšení bezpečnosti přístavů COM(2004) 393 final -2004/0031 (COD) — Neověřený překlad

28

2005/C 120/7

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení uvádění na trh a používání některých polycyklických aromatických uhlovodíků v olejích používaných jako plniva a v pneumatikách (dvacátá sedmá změna směrnice Rady 76/769/EHS) COM(2004) 98 final-2004/0036 (COD)

30

2005/C 120/8

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích a nařízení (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu COM(2004) 233 final – 2004/0073 CNS

34

2005/C 120/9

Stanovisko Poradní komise pro průmyslové změny na téma Proměny v průmyslu a státní pomoc ocelářství

37

2005/C 120/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Specializované sekce „Zaměstnanost, sociální věci, občanství“ k tématu Zdravotní bezpečnost: kolektivní povinnost, nové právo — Neověřený překlad

47

2005/C 120/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise s názvem: Sledování úvahového procesu o mobilitě pacientů a o vývoji zdravotní péče v Evropské unii (COM(2004) 301 final)

54

2005/C 120/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k

Návrhu směrnice Rady o zvláštním postupu přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem vědeckého výzkumu

Návrhu doporučení Rady o usnadnění přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem provádění vědeckého výzkumu v Evropském společenství

Návrhu doporučení Rady o usnadnění vydávání jednotných krátkodobých víz členskými státy pro výzkumné pracovníky z třetích zemí cestující v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu (COM(2004) 178 final – 2004/0061 (CNS))

60

2005/C 120/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke Školení a produktivitě — Neověřený překlad

64

2005/C 120/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění Rozhodnutí č. 2002/463/ES, kterým se přijímá akční program administrativní spolupráce v oblasti vnějších hranic, víz, azylu a imigrace (Program ARGO) COM(2004) 384 final - 2004/0122 (CNS)

76

2005/C 120/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu nařízení Rady o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (COM(2003) 808 final) – 2003/0311 (CNS))

78

2005/C 120/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k lepšímu provádění lisabonské strategie — Neověřený překlad

79

2005/C 120/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „Otázce konkurenceschopnosti evropských podniků“

89

2005/C 120/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zelená kniha o partnerství veřejného a soukromého sektoru a komunitárním právu upravujícím veřejné zakázky a koncese COM (2004) 327 final

103

2005/C 120/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady upravující směrnici 92/12/EEC o všeobecných ustanoveních o produktech zatížených spotřební daní a jejich držení, pohybu a monitorování — Neověřený překlad (COM(2004) 227 final – (CNS)2004/0072)

111

2005/C 120/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 77/388/ES z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska COM(2004) 295 final

114

2005/C 120/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koncové energetické účinnosti a o energetických službách COM(2003) 739 final – 2003/0300 (COD) — Neověřený překlad

115

2005/C 120/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se opatření na ochranu bezpečnosti dodávek elektrické energie a investic do infrastruktury COM(2003) 740 final – 2003/0301 (COD)

119

2005/C 120/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „Smlouvě zakládající Ústavu pro Evropu“

123

2005/C 120/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Životní prostředí jako hospodářská příležitost“ — Neověřený překlad

128

2005/C 120/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Modernizace sociální ochrany pro rozvoj vysoce kvalitní, dostupné a udržitelné zdravotní péče a dlouhodobé péče: podpora národních strategií s využitím „otevřené metody koordinace“(COM(2004) 304 final) — Neověřený překlad

135


CS

 

Top