EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:052:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 52, 02. březen 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 52

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
2. března 2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Komise

2005/C 052/1

Úroková míra použitá Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace: 2,05 % 1. března 2005 — Směnné kurzy vůči euro

1

2005/C 052/2

Oznámení o nadcházejícím ukončení platnosti některých antidumpingových a vyrovnávacích opatření

2

2005/C 052/3

Oznámení o pozbytí platnosti některých antidumpingových opatření

4

2005/C 052/4

Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení ve věci COMP/ M.3333 – SONY/BMG (v souladu s článkem 15 rozhodnutí Komise (2001/462/ES, ESUO) ze dne 23. května 2001 o mandátu úředníků pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže – Úř. věst. L 162, 19.6.2001, s. 21 .) ( 1 )

5

2005/C 052/5

Stanovisko Poradního výboru pro spojování přijaté na 127. zasedání dne 9. července 2004 k předběžné předloze rozhodnutí ve věci COMP/M.3333 – SONY/BMG ( 1 )

7

2005/C 052/6

Dokumenty KOM jiné než legislativní návrhy přijaté Komisí

8

2005/C 052/7

Státní podpory – Řecko — Státní podpora č. C 23/2004 (ex NN 153/2003) – Podpory podnikům z departementů Kastorie a Euboia (ministerská vyhláška č. 69836/B1461, ve znění vyhlášek č. 2035824/5887, 2045909/7431/0025, 2071670/11297 a 72742/B1723) — Výzva k předložení připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES

9

2005/C 052/8

Informační procedura – Technické předpisy ( 1 )

18

2005/C 052/9

Státní podpory – Itálie — Státní podpora č. C 21/2004 (ex N 590/B/2001) – čl. 99 odst. 2 písm. a) (pokud jde o zemědělské odvětví) a čl. 124 odst. 1 a 2 regionálního zákona č. 32/2000: „Ustanovení týkající se provádění víceletého orientačního programu 2000 – 2006 a úpravy režimů popdpor pro podniky“ (Sicílie) — Výzva k předložení připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES

23

 

Evropská centrální banka

2005/C 052/10

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 17. února 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se přepracovávají směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu a směrnice Rady 93/6/EHS ze dne 15. března 1993 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (CON/2005/4)

37


 

II   Přípravné akty

 

Komise

2005/C 052/11

Legislativní návrhy přijaté Komisí

47


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top