Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:043:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 43, 18. únor 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 43

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
18. února 2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Přípravné akty

 

Výbor regionů

 

56. Plenární zasedání ve dnech 29. a 30. září 2004

2005/C 043/1

Stanovisko Výboru regionů k dokumentu „Mezitímní vyhodnocení Lisabonské strategie“:

Sdělení Komise pro podporu realizace evropské strategie o zaměstnanosti

Návrh rozhodnutí Výboru o základních směrech pro politiky zaměstnanosti členských států

Doporučení k doporučení Rady o realizaci politik zaměstnanosti členských států


Neověřený překlad

1

2005/C 043/2

Stanovisko Výboru regionů k tématu Příhraniční pracovníci: posouzení situace po deseti letech fungování vnitřního trhu, problémy a výhledy

3

2005/C 043/3

Stanovisko Výboru regionů ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Zvýšit zaměstnanost starších pracovníků a oddálit odchod z trhu práce“ — Neověřený překlad

7

2005/C 043/4

Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - „Prevence kriminality v Evropské unii“ — Neověřený překlad

10

2005/C 043/5

Stanovisko Výboru regionů k „Návrhu rozhodnutí Komise o uplatnění ustanovení článku 86 smlouvy o Evropském společenství na státní dotace v podobě kompenzace veřejné služby a dále k návrhu směrnice pozměňující směrnici 80/723/EHS Komise o transparentnosti finančních vztahů mezi členskými státy a dotacemi státních podniků a k návrhu o úpravě státních dotací v podobě kompenzace veřejné služby na komunitární úrovni“

13

2005/C 043/6

Stanovisko Výboru regionů k „Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu“ — Neověřený překlad

18

2005/C 043/7

Stanovisko Výboru regionů ke sdělení Komise „Reakce na proces reflexe na vysoké úrovni o mobilitě pacientů a vývoji zdravotního zabezpečení v Evropské unii“ a sdělení Komise „Modernizace sociální ochrany pro rozvoj kvalitního, přístupného a perspektivního zdravotního zabezpečení a dlouhodobé péče: podpora národních strategií prostřednictvím ‚otevřené koordinační metody‘“ — Neověřený překlad

22

2005/C 043/8

Stanovisko Výboru regionů Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zvyšování bezpečnosti přístavů — Neověřený překlad

26

2005/C 043/9

Stanovisko Výboru regionů k dokumentu Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – K tématické strategii pro městské životní prostředí — Neověřený překlad

35

2005/C 043/10

Stanovisko Výboru regionů k sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o posílení kapacity Evropské unie v oblasti civilní ochrany — Neověřený překlad

38

2005/C 043/11

Stanovisko Výboru regionů ze dne ke Sdělení o sledování Bílé knihy o novém impulsu pro evropskou mládež. Návrh společných cílů pro dobrovolné činnosti mladých v návaznosti na usnesení Rady z 27. června 2002 týkající se rámce evropské spolupráce v oblasti mládeže Sdělení o sledování Bílé knihy o novém impulsu pro evropskou mládež. Návrh společných cílů pro lepší porozumění a poznání mládeže v návaznosti na usnesení Rady z 27. června 2002 týkající se rámce evropské spolupráce v oblasti mládeže — Nerevidovaný překlad

42


CS

 

Top