EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:040:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 40, 17. únor 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 40

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
17. února 2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Komise

2005/C 040/1

Směnné kurzy vůči euro

1

2005/C 040/2

Informace o soudech a opravných řízeních podle článku 68 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000

2

2005/C 040/3

Sdělení francouzské vlády týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků (Oznámení týkající se žádosti o zvláštní povolení k vyhledávání kapalných nebo plynných uhlovodíků, tzv. „Permis de Foix“)  ( 1 )

5

2005/C 040/4

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.3561 – DEUTSCHE TELEKOM/EUROTEL) ( 1 )

7

2005/C 040/5

Oznámení o platných antisubvenčních a antidumpingových opatřeních v oblasti dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie do Společenství: změna v názvu společnosti, na kterou se vztahují individuální vyrovnávací a antidumpingové celní sazby

8

 

Evropská centrální banka

2005/C 040/6

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 4. února 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz, včetně financování terorismu (KOM(2004) 448 v konečném znění) (CON/2005/2)

9

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

Soudní dvůr ESVO

2005/C 040/7

Žádost soudu Frostating lagmannsrett o dobrozdání Soudního dvora ESVO ve věci rozhodnutí tohoto soudu ze dne 23. dubna 2004 v případě Fokus Bank ASA v Staten v/Skattedirektoratet (Případ E-1/04)

14

2005/C 040/8

Žádost soudu Gulating lagmannsrett o dobrozdání Soudního dvora ESVO ve věci rozhodnutí tohoto soudu ze dne 3. května 2004 v případě Reidar Rasmussen m.fl. v Total E&P Norge AS (Případ E-2/04)

15

2005/C 040/9

Žádost soudu Gulating lagmannsrett o dobrozdání Soudního dvora ESVO ve věci rozhodnutí tohoto soudu ze dne 28. května 2004 v případě Tsomakas Athanasios m.fl. v Staten v/Rikstrygdeverket (Případ E-3/04)

16

2005/C 040/10

Žaloba podaná dne 8. listopadu 2004 Kontrolním úřadem ESVO na Lichtenštejnské knížectví (Věc E-8/04)

17

2005/C 040/11

Žaloba podaná dne 23. listopadu 2004 Islandským sdružením bankéřů a obchodníků s cennými papíry na Kontrolní úřad ESVO (Věc E-9/04)

18

 

Stálý výbor ESVO

2005/C 040/12

Státní referenční laboratoř ustanovená Norskem v souladu s rozhodnutím Rady 1999/313/ES o referenčních laboratořích pro sledování bakteriologické a virové kontaminace mlžů

19

 

Kontrolní úřad ESVO

2005/C 040/13

43. změna Obecných zásad státní podpory — Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO o návrhu příslušných opatření

20

2005/C 040/14

EMAS — Seznam registrovaných míst Systému řízení a finanční kontroly v oblasti životního prostředí (Eco-Management and Audit Scheme) v Norsku podle Nařízením (ES) č. 761/2001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. března 2001

21


 

III   Oznámení

 

Komise

2005/C 040/15

IRL-Dublin: Provozování pravidelné letecké dopravy — Nabídkové řízení vyhlášené Irskem v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ve vztahu k provozování pravidelné letecké dopravy mezi Kerry a Dublinem v Irsku ( 1 )

24

2005/C 040/16

IRL-Dublin: Provozování pravidelné letecké dopravy — Nabídkové řízení vyhlášené Irskem v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ve vztahu k provozování pravidelné letecké dopravy mezi Galway a Dublinem v Irsku ( 1 )

26

2005/C 040/17

IRL-Dublin: Provozování pravidelné letecké dopravy — Nabídkové řízení vyhlášené Irskem v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ve vztahu k provozování pravidelné letecké dopravy na dvou vnitrostátních leteckých trasách: Donegal – Dublin a Sligo – Dublin ( 1 )

28

2005/C 040/18

IRL-Dublin: Provozování pravidelné letecké dopravy — Nabídkové řízení vyhlášené Irskem v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ve vztahu k provozování pravidelné letecké dopravy na dvou leteckých trasách: Knock – Dublin a Derry – Dublin ( 1 )

30


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top