EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:030:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 030, 2. února 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 30

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 66
2. února 2023


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/212 ze dne 3. listopadu 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast příjmů a životních podmínek týkajících se přístupu ke službám ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/213 ze dne 26. ledna 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Pa de Pagès Català“ (CHZO))

4

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/214 ze dne 26. ledna 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Hofer Rindfleischwurst“ (CHZO))

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/215 ze dne 1. února 2023, kterým se opravuje španělské znění prováděcího nařízení (EU) 2021/1100, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Turecka

6

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/216 ze dne 1. února 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Trichoderma atroviride AGR2 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/217 ze dne 1. února 2023, kterým se opravuje nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o některé nesrovnalosti v požadavcích zavedených prováděcím nařízením (EU) 2019/1387 a nařízeními (EU) 2021/1296 a (EU) 2021/2237

11

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2023/218 ze dne 30. ledna 2023, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/676/EU, kterým se Rumunsku povoluje dále uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

14

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2023/219 ze dne 31. ledna 2023 o jmenování vedoucího Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2023)

16

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/220 ze dne 1. února 2023, kterým se stanoví a vypracovává norma univerzálního formátu pro zprávy (UMF) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817

18

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/221 ze dne 1. února 2023, kterým se stanoví a vypracovává norma univerzálního formátu pro zprávy (UMF) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818

26

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/174 ze dne 26. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 ( Úř. věst. L 25, 27.1.2023 )

33

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/403 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU ( Úř. věst. L 113, 31.3.2021 )

34

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) 2016/1199 ze dne 22. července 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o oprávnění k provozu s navigací založenou na výkonnosti, osvědčování a dozor nad poskytovateli datových služeb a provoz vrtulníků v pobřežních vodách, a kterým se uvedené nařízení opravuje ( Úř. věst. L 198, 23.7.2016 )

36

 

*

Oprava směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku ( Úř. věst. L 348, 29.12.2017 )

37

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top