EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:425:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 425, 16. prosince 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 425

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 63
16. prosince 2020


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2095, ze dne 9. prosince 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Aceite de la Comunitat Valenciana“ (CHOP))

1

 

*

Nařízení Komise (EU) 2020/2096, ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), prostředky, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, perzistentní organické znečišťující látky, některé kapalné látky nebo směsi, nonylfenol a zkušební metody pro azobarviva ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (EU) 2020/2097, ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 4 ( 1 )

10

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2098 ze dne 15. prosince 2020, kterým se zahajuje přezkum prováděcích nařízení Rady (EU) č. 443/2011 a (EU) č. 444/2011, kterými se konečné vyrovnávací a konečné antidumpingové clo rozšiřuje na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, jehož účelem je zjistit, zda lze od těchto opatření osvobodit jednoho kanadského vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce

13

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2099 ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/386, pokud jde o zvláštní pravidla pro rozdělení celních kvót, jejichž kvótové období probíhá ke dni použitelnosti čl. 1 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216

19

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2100, ze dne 15. prosince 2020 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

21

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2101, ze dne 15. prosince 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek) a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

79

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2102, ze dne 15. prosince 2020, kterým se schvalují kontroly shody s obchodními normami pro ovoce a zeleninu prováděné Spojeným královstvím a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny

84

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2103, ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1295/2008 o dovozu chmele ze třetích zemí

87

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2104, ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky parafinový olej ( 1 )

93

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2105 ze dne 15. prosince 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky etoxazol jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

96

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2106, ze dne 14. prosince 2020 o ochranném opatření přijatém Finskem na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES s cílem zakázat uvádění na trh dílenského jeřábu pro zvedání motorů Biltema Nordic Services, modelu č. 15-371, vyráběného společností Biltema Nordic Services AB a distribuovaného na finském trhu společností Biltema Suomi Oy (oznámeno pod číslem C (2020) 8781)  ( 1 )

101

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2107, ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění rozhodnutí 2007/25/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2020)8789)  ( 1 )

103

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top