EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:146:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 146, 5. června 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 146

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
5. června 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/911 ze dne 24. května 2019, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Costers del Segre (CHOP))

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/912 ze dne 28. května 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 650/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát, strukturu, obsah a datum každoročního zveřejnění informací, které mají příslušné orgány zveřejnit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ( 1 )

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/913 ze dne 29. května 2019 o obnovení povolení uhličitanu lanthanitého oktahydrátu jako doplňkové látky pro kočky a o zrušení nařízení (ES) č. 163/2008 (držitel povolení Bayer HealthCare AG) ( 1 )

57

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/914 ze dne 29. května 2019 o povolení přípravku Bacillus licheniformis DSM 28710 jako doplňkové látky pro výkrm krůt, odchov krůt a výkrm a snášku menšinových druhů drůbeže (držitel povolení HuvePharma NV) ( 1 )

60

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/915 ze dne 4. června 2019 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

63

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/916 ze dne 4. června 2019, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2019

98

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/917 ze dne 4. června 2019, kterým se zavádí technické specifikace, opatření a ostatní požadavky nezbytné pro systém propojení insolvenčních rejstříků v souladu s článkem 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848

100

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí zástupců vlád členských států (EU, Euratom) 2019/918 ze dne 29. května 2019 o jmenování soudců Tribunálu

104

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/919 ze dne 4. června 2019 o harmonizovaných normách pro rekreační plavidla a vodní skútry vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU

106

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí Rady ministrů AKT–EU č. 1/2019 ze dne 23. května 2019 o delegování pravomocí, jež se týkají rozhodnutí přijmout přechodná opatření podle čl. 95 odst. 4 Dohody o partnerství AKT–EU, na Výbor velvyslanců AKT–EU [2019/920]

114

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/897 ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o zahrnutí ověřování souladu založeného na riziku do přílohy I a uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí ( Úř. věst. L 144, 3.6.2019 )

116

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top