EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:202:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 202, 28. července 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 202

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
28. července 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1224 ze dne 18. července 2016 o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarska, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

1

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1225 ze dne 18. července 2016 o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou o obecných zásadách účasti Libanonské republiky na programech Unie

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1226 ze dne 4. května 2016, kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o nepovinné vyhrazené údaje pro olivový olej

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1227 ze dne 27. července 2016, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy

7

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1228 ze dne 27. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

14

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1229 ze dne 27. července 2016 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce července 2016 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011

17

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1230 ze dne 12. července 2016, kterým se stanoví, že Portugalsko nepřijalo účinná opatření v reakci na doporučení Rady ze dne 21. června 2013

21

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1231 ze dne 18. července 2016 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Regionální úmluvou o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu k žádosti Gruzie, aby se stala smluvní stranou úmluvy

24

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1232 ze dne 18. července 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě stabilizace a přidružení zřízené Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé k rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení, kterým se přijímá její jednací řád ( 1 )

27

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1233 ze dne 26. července 2016 o jmenování jednoho člena a jednoho náhradníka Výboru regionů, navržených Kyperskou republikou

41

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1234 ze dne 26. července 2016 o jmenování dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Italskou republikou

42

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1235 ze dne 26. července 2016, kterým se schvaluje laboratoř v Korejské republice k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek (oznámeno pod číslem C(2016) 4665)  ( 2 )

43

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1236 ze dne 27. července 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Polsko (oznámeno pod číslem C(2016) 4983)  ( 2 )

45

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/973 ze dne 17. června 2016 o povolení zinečnatého dilysinátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat ( Úř. věst. L 161, 18.6.2016 )

56

 


 

(1)   Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

 

(2)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top