EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:283:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 283, 29. října 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 283

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
29. října 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1939 ze dne 9. října 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Latvijas lielie pelēkie zirņi (CHOP))

1

 

*

Nařízení Komise (EU) 2015/1940 ze dne 28. října 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity námelových sklerocií v některých nezpracovaných obilovinách a ustanovení o monitorování a předkládání zpráv ( 1 )

3

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1941 ze dne 28. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

7

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1942 ze dne 26. října 2015 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Generální radě Světové obchodní organizace k žádosti Spojených států o udělení výjimky WTO, pokud jde o prodloužení programu AGOA

9

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1943 ze dne 27. října 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti ochranných opatření v souvislosti s lesknáčkem úlovým v Itálii (oznámeno pod číslem C(2015) 7330)  ( 1 )

11

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1944. ze dne 28. října 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/807/EU o zřízení zvláštního kontrolního a inspekčního programu pro pelagický rybolov v západních vodách severovýchodního Atlantiku

13

 

 

III   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí kontrolního úřadu ESVO č. 303/14/KOL ze dne 15. července 2014, kterým se Norsku povoluje odchýlit se od některých společných pravidel bezpečnosti letectví podle čl. 14 odst. 6 aktu uvedeného v bodě 66n přílohy XIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES, ve znění pozdějších předpisů) [2015/1945]

18

 

*

Rozhodnutí kontrolního úřadu ESVO č. 545/14/KOL ze dne 8. prosince 2014, kterým se Islandu povoluje odchýlit se od některých společných ustanovení pravidel bezpečnosti letectví podle čl. 14. odst. 6 aktu uvedeného v bodě 66n přílohy XIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES, ve znění pozdějších předpisů) a kterým se zrušuje rozhodnutí kolegia č. 362/14/KOL ze dne 14. září 2014 [2015/1946]

22

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top