EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:114:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 114, 26. duben 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.114.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 114

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
26. dubna 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 359/2012 ze dne 25. dubna 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka metam a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (1)

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (1)

8

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 361/2012 ze dne 25. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

14

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 362/2012 ze dne 25. dubna 2012, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009

16

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/214/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. dubna 2012 o jmenování jednoho německého náhradníka Výboru regionů

17

 

 

2012/215/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. dubna 2012 o jmenování jednoho lucemburského člena Výboru regionů

18

 

 

2012/216/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. dubna 2012 o jmenování jedné finské členky a jednoho finského náhradníka Výboru regionů

19

 

 

2012/217/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. dubna 2012 o jmenování sedmi francouzských členů a jedenácti francouzských náhradníků Výboru regionů

20

 

 

2012/218/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. dubna 2012 o vynětí výroby a velkoobchodního prodeje elektřiny z konvenčních zdrojů v Německu z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem C(2012) 2426)  (1)

21

 

 

2012/219/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. dubna 2012, kterým se Srbsko uznává za prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman a Kotthoff) Davis et al. (oznámeno pod číslem C(2012) 2524)

28

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2012/220/EU

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim č. 1/2012 ze dne 19. ledna 2012 o vyzvání Chorvatska k přistoupení k úmluvě o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987

29

 

 

2012/221/EU

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro zjednodušení formalit ve zbožovém styku č. 1/2012 ze dne 19. ledna 2012 o vyzvání Chorvatska k přistoupení k úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku ze dne 20. května 1987

31

 

 

2012/222/EU

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim č. 2/2012 ze dne 19. ledna 2012 o vyzvání Turecka k přistoupení k úmluvě o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987

33

 

 

2012/223/EU

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro zjednodušení formalit ve zbožovém styku č. 2/2012 ze dne 19. ledna 2012 o vyzvání Turecka k přistoupení k úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku ze dne 20. května 1987

35

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top