EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:029:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 29, 1. únor 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.029.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 29

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 55
1. února 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2012/54/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2012 o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIII (Doprava) Dohody o EHP

1

 

 

2012/55/Euratom

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2011 o uzavření Dohody o spolupráci při mírovém využití jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Austrálie

3

 

*

Dohoda o spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie mezi vládou Austrálie a Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom)

4

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 79/2012 ze dne 31. ledna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

13

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 80/2012 ze dne 31. ledna 2012, kterým se vydává seznam biologických a chemických látek uvedený v čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla

33

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 81/2012 ze dne 31. ledna 2012 o zamítnutí povolení Lactobacillus pentosus (DSM 14025) jako doplňkové látky ve výživě zvířat ( 1 )

36

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 82/2012 ze dne 31. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

38

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 83/2012 ze dne 31. ledna 2012, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. února 2012

40

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/56/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 31. ledna 2012, kterým se upravují prahové hodnoty uvedené v čl. 157 písm. b) a čl. 158 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k finančnímu nařízení

43

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2012/57/EU

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EU–Andorra č. 1/2012 ze dne 25. ledna 2012, kterým se stanoví seznam ustanovení v oblasti celní bezpečnosti podle čl. 12b odst. 1 Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Knížectvím Andorry

44

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top

 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 10

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 52
15. ledna 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 21/2009 ze dne 14. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 22/2009 ze dne 14. ledna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1347/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. ledna 2009

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 23/2009 ze dne 14. ledna 2009, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2001, pokud jde o termín podávání prohlášení o sklizni a o produkci pro hospodářský rok 2008/09

6

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (kodifikované znění)

7

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/24/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2008 o jmenování jednoho španělského náhradníka Výboru regionů

14

 

 

Komise

 

 

2009/25/Euratom

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2006 o uzavření Dohody o spolupráci při mírovém využití jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Republiky Kazachstán

15

 

*

Dohoda o spolupráci při mírovém využití jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Kazašské republiky

16

 

 

2009/26/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2008 k žádosti Spojeného království o přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (oznámeno pod číslem K(2008) 8554)

22

 

 

2009/27/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2009, kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2008) 9000)  ( 1 )

23

 

 

2009/28/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. ledna 2009 o nezařazení flurprimidolu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 8967)  ( 1 )

25

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2009/29/SZBP ze dne 22. prosince 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Somálskou republikou o postavení námořních sil pod vedením Evropské unie v Somálské republice v rámci vojenské operace EU Atalanta

27

 

*

Dohoda mezi Evropskou unií a Somálskou republikou o postavení námořních sil pod vedením Evropské unie v Somálské republice v rámci vojenské operace EU Atalanta

29

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Rady 2008/918/SZBP ze dne 8. prosince 2008 o zahájení vojenské operace Evropské unie, jejímž cílem je přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atlanta) ( Úř. věst. L 330 ze dne 9.12.2008 )

35

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top