EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:338:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 338, 21. prosinec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2011.338.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 338

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
21. prosince 2011


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Dodatek k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Úř. věst. L 272 ze dne 18.10.2011)

1

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu

2

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1345/2011 ze dne 19. prosince 2011, kterým se provádí nařízení (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

19

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1346/2011 ze dne 13. prosince 2011, kterým se stanoví zákaz rybolovu drsnatcovitých ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VI, VII a VIII plavidly plujícími pod vlajkou jakéhokoli členského státu kromě Dánska a Irska

20

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1347/2011 ze dne 13. prosince 2011, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb, VIb a VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Německa

22

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1348/2011 ze dne 13. prosince 2011, kterým se zakazuje rybolov drsnatcovitých ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VI, VII a VIII plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

24

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1349/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty

26

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1350/2011 ze dne 20. prosince 2011 o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2011/12

27

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1351/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o pozastavení celních kvót Unie a referenčních množství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy

29

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1352/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

31

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1353/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV

35

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso

36

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1355/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

39

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1356/2011 ze dne 20. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

48

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1357/2011 ze dne 20. prosince 2011 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009

50

 

*

Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1358/2011 ze dne 14. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9) (ECB/2011/26)

51

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/857/SZBP ze dne 19. prosince 2011, kterým se mění a prodlužuje společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)

52

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/858/SZBP ze dne 19. prosince 2011, kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2010/784/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS)

54

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/859/SZBP ze dne 19. prosince 2011 o změně rozhodnutí 2010/232/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

55

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/860/SZBP ze dne 19. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/800/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

56

 

 

2011/861/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2011 o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Keni, pokud jde o hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem K(2011) 9269)

61

 

 

2011/862/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2011, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2011 a kterým se mění rozhodnutí 2010/712/EU, pokud jde o finanční příspěvek Unie na programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem K(2011) 9478)

64

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2011/2/EU

 

*

Rozhodnutí č. 2/2011 Smíšeného výboru Společenství-Švýcarsko pro leteckou dopravu zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě ze dne 25. listopadu 2011, kterým se nahrazuje příloha Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě

70

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top