EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:327:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 327, 9. prosinec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2011.327.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 327

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
9. prosince 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2011/818/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2011 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru

1

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru

2

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1276/2011 ze dne 8. prosince 2011, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o ošetření produktů rybolovu určených k lidské spotřebě za účelem usmrcení životaschopných parazitů (1)

39

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1277/2011 ze dne 8. prosince 2011, kterým se mění příloha I nařízení Komise (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu (1)

42

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1278/2011 ze dne 8. prosince 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka bitertanol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES (1)

49

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1279/2011 ze dne 8. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

56

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1280/2011 ze dne 8. prosince 2011, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12

58

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1281/2011 ze dne 8. prosince 2011 o stanovení minimální celní sazby pro první dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011

60

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/819/SZBP ze dne 8. prosince 2011 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu

62

 

 

2011/820/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2011, kterým se mění směrnice Rady 2002/56/ES, pokud se jedná o datum stanovené v čl. 21 odst. 3, do kterého jsou členské státy zmocněny prodloužit dobu platnosti rozhodnutí o rovnocennosti sadby brambor ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2011) 8929)  (1)

66

 

 

2011/821/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2011 o uznání Kapverd podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokud jde o systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti námořníkům (oznámeno pod číslem K(2011) 8998)  (1)

67

 

 

2011/822/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2011 o uznání Bangladéše podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokud jde o systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti námořníkům (oznámeno pod číslem K(2011) 8999)  (1)

68

 

 

Opravy

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158 ze dne 30.4.2004) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 05, svazek 5, s. 46)

70

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top