EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:291:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 291, 07. listopad 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.291.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 291

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
7. listopadu 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1061/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1062/2009 ze dne 26. října 2009 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu pro období 2010 až 2012 a o zrušení nařízení (ES) č. 824/2007

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1063/2009 ze dne 6. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1064/2009 ze dne 4. listopadu 2009 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz sladovnického ječmene z třetích zemí

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1065/2009 ze dne 5. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní opatření, pokud jde o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v nařízení (ES) č. 1278/2008

18

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1066/2009 ze dne 5. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní opatření, pokud jde o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v nařízení (ES) č. 1329/2008

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1067/2009 ze dne 6. listopadu 2009, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (La Bella della Daunia (CHOP))

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1068/2009 ze dne 6. listopadu 2009, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

22

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada a Komise

 

 

2009/816/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 19. října 2009 o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

24

 

 

Rada

 

 

2009/817/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. října 2009 o jmenování jednoho francouzského člena Výboru regionů

26

 

 

Komise

 

 

2009/818/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2009, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/731/ES, 2005/734/ES a 2007/25/ES týkající se influenzy ptáků, pokud jde o dobu jejich použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2009) 8454)  (1)

27

 

 

AKTY PŘIJATÉ ORGÁNY ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍMI DOHODAMI

 

 

2009/819/ES

 

*

Rozhodnutí Rady přidružení EU-Tunisko č. 1/2009 ze dne 22. října 2009, kterým se mění rozhodnutí o použití ustanovení týkajících se zpracovaných zemědělských produktů podle článku 10 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé

29

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2009/820/SZBP ze dne 23. října 2009 o uzavření Dohody o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohody o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými jménem Evropské unie

40

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 560/2009 ze dne 26. června 2009 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (Úř. věst. L 166 ze dne 27.6.2009)

42

 

 

Oprava nařízení Komise (ES) č. 1056/2009 ze dne 5. listopadu 2009, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 290 ze dne 6.11.2009)

43

 

*

Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu 2009/674/ES ze dne 23. dubna 2009 o uzavření účtů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2007 (Úř. věst. L 255 ze dne 26.9.2009)

43

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top