EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:254:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 254, 26. září 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.254.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 254

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
26. září2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 880/2009 ze dne 7. září 2009 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií podle článku XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 881/2009 ze dne 25. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 882/2009 ze dne 21. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 412/2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 883/2009 ze dne 21. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 884/2009 ze dne 23. září 2009, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 885/2009 ze dne 25. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 378/2005, pokud jde o referenční vzorky, poplatky a laboratoře uvedené v příloze II (1)

58

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 886/2009 ze dne 25. září 2009 o povolení přípravku ze Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 jako doplňkové látky pro koně (držitel povolení Alltech France) (1)

66

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 887/2009 ze dne 25. září 2009 o povolení stabilizované formy 25-hydroxycholekalciferolu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm krůt, jinou drůbež a prasata (1)

68

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 888/2009 ze dne 25. září 2009 o povolení chelátu zinku hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (1)

71

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 ze dne 25. září 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a kterým se na rok 2009 stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby stanovené nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 a roční finanční rámce režimu jednotné platby na plochu a rozpočtové stropy pro přechodné platby za ovoce a zeleninu a pro zvláštní podporu stanovené nařízením (ES) č. 73/2009

73

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 890/2009 ze dne 25. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1385/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení

80

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru

82

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 892/2009 ze dne 25. září 2009 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí září 2009 nařízením (ES) č. 327/98

94

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 893/2009 ze dne 25. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 838/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. září 2009

97

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2009/124/ES ze dne 25. září 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arzenu, teobrominu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L. (1)

100

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/718/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 7. září 2009 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

104

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

106

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top