EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:109:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 109, 30. duben 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.109.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 109

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
30. dubna 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 354/2009 ze dne 29. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 355/2009 ze dne 31. března 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) a nařízení (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 356/2009 ze dne 29. dubna 2009, kterým se zahajuje přezkum, pro „nového vývozce“, nařízení Rady (ES) č. 452/2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu žehlicích prken pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, zrušuje clo z dovozu jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence tohoto dovozu

6

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/35/ES ze dne 23. dubna 2009 o barvivech, která mohou být přidávána do léčivých přípravků (přepracované znění) (1)

10

 

*

Směrnice Komise 2009/46/ES ze dne 24. dubna 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (1)

14

 

 

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 357/2009/ES ze dne 22. dubna 2009 o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy (kodifikované znění)

37

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/352/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 23. dubna 2009 o jmenování jedné německé členky Výboru regionů

40

 

 

2009/353/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. dubna 2009 o postoji, který se má zaujmout jménem Společenství ve Výboru pro potravinovou pomoc, pokud jde o prodloužení platnosti Úmluvy o potravinové pomoci z roku 1999

41

 

 

Komise

 

 

2009/354/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. března 2009 o rozšíření omezeného uznání „Hellenic Register of Shipping“ (HRS) Společenstvím (oznámeno pod číslem K(2009) 2130)

42

 

 

2009/355/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2009, kterým se povoluje uvedení lykopenového oleoresinu z rajčat na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2009) 3036)

47

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

 

2009/356/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/2/2009 ze dne 21. dubna 2009 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta)

52

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top