EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:033:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 33, 03. únor 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 33

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
3. února 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 95/2009 ze dne 2. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 96/2009 ze dne 2. února 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 93/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. února 2009

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 97/2009 ze dne 2. února 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků, pokud jde o použití flexibilního modulu (1)

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 98/2009 ze dne 2. února 2009 o zápisu určitých názvů do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceite de La Alcarria (CHOP), Radicchio di Verona (CHZO), Zafferano di Sardegna (CHOP), Huîtres Marennes Oléron (CHZO))

8

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně (1)

10

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2009/85/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 27. ledna 2009 o schválení účetních závěrek platebních agentur Estonska týkajících se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova financovaných z prostředků Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2009) 150)

31

 

 

2009/86/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. ledna 2009 o schválení účetních závěrek některých platebních agentur v Rakousku, Belgii a Německu týkajících se výdajů financovaných Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) pro rozpočtový rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2009) 420)

35

 

 

2009/87/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. ledna 2009 o schválení účetních závěrek některých platebních agentur v Estonsku, Nizozemsku a Portugalsku týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2009) 414)

38

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2009/88/SZBP ze dne 22. prosince 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Džibutskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Džibutské republice v rámci vojenské operace Evropské unie Atalanta

41

Dohoda mezi Evropskou unií a Džibutskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Džibutské republice v rámci vojenské operace Evropské unie Atalanta

43

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Rady (ES) č. 85/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení (Úř. věst. L 25 ze dne 29.1.2009)

49

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top