EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:307:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 307, 18. listopad 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 307

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
18. listopadu 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1135/2008 ze dne 17. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1136/2008 ze dne 17. listopadu 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso

3

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/864/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. července 2008 o návrhu vyhlášky České republiky, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin (oznámeno pod číslem K(2008) 3963)  (1)

4

 

 

2008/865/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. listopadu 2008 o nezařazení chlorátu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 6587)  (1)

7

 

 

2008/866/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. listopadu 2008 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru (oznámeno pod číslem K(2008) 6732)  (1)

9

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

Komise

 

 

2008/867/ES

 

*

Doporučení Komise ze dne 3. října 2008 o aktivním začleňování osob vyloučených z trhu práce (oznámeno pod číslem K(2008) 5737)

11

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2008/868/SZBP ze dne 13. října 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Ruskou federací o účasti Ruské federace na vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (operace EUFOR Tchad/RCA)

15

Dohoda mezi Evropskou unií a Ruskou federací o účasti Ruské federace na vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (operace EUFOR Tchad/RCA)

16

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 807/2001 ze dne 25. dubna 2001, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 118 ze dne 27.4.2001) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 32, s. 135)

21

 

*

Oprava nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny a kterým se mění směrnice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nařízení (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a ruší nařízení (ES) č. 2202/96 (Úř. věst. L 273 ze dne 17.10.2007)

22

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top