EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:302:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 302, 13. listopad 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 302

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
13. listopadu 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1119/2008 ze dne 12. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1120/2008 ze dne 12. listopadu 2008, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 3. do 7. listopadu 2008

3

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/853/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. října 2008 o poskytnutí nouzové státní podpory kyperskými orgány za účelem zmírnění následků sucha v období 2007/08 v zemědělském odvětví

7

 

 

Komise

 

 

2008/854/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. července 2008 o režimu podpory „regionální zákon č. 9 z roku 1998 – zneužití podpory N 272/98“ C 1/04 (ex NN 158/03 a CP 15/2003) (oznámeno pod číslem K(2008) 2997)  (1)

9

 

 

2008/855/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem K(2008) 6349)  (1)

19

 

 

2008/856/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2008, kterým se mění rozhodnutí 2002/613/ES, pokud jde o schválené inseminační stanice pro prasata v Kanadě a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2008) 6473)  (1)

26

 

 

2008/857/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. listopadu 2008, kterým se mění rozhodnutí 2004/4/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu (oznámeno pod číslem K(2008) 6583)

28

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2008/858/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 na podporu úmluvy o biologických a toxinových zbraních (BTWC) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

29

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (kodifikované znění) (Úř. věst. L 114 ze dne 26.4.2008)

37

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top