EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:301:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 301, 12. listopad 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 301

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
12. listopadu 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1115/2008 ze dne 11. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1116/2008 ze dne 11. listopadu 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bœuf de Bazas (CHZO), Kainuun rönttönen (CHZO))

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1117/2008 ze dne 11. listopadu 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavách IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1118/2008 ze dne 11. listopadu 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1075/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. listopadu 2008

8

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/845/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. října 2008 o úpravě příspěvků poskytovaných členům a náhradníkům Evropského hospodářského a sociálního výboru

11

 

 

2008/846/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 4. listopadu 2008 o jmenování italské členky Výboru regionů

12

 

 

2008/847/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 4. listopadu 2008 o způsobilosti zemí Střední Asie pro financování podle rozhodnutí 2006/1016/ES o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství

13

 

 

Komise

 

 

2008/848/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. července 2008 o státní podpoře C 14/2007 (ex NN 15/07) poskytnuté Itálií ve prospěch podniků NGP/SIMPE (oznámeno pod číslem K(2008) 3528)  (1)

14

 

 

2008/849/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2008 o finančním příspěvku poskytnutém Společenstvím pro rok 2009 na akce OIE v oblasti identifikace a sledovatelnosti zvířat

22

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

Komise

 

 

2008/850/ES

 

*

Doporučení Komise ze dne 15. října 2008 o oznámeních, lhůtách a konzultacích stanovených v článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (oznámeno pod číslem K(2008) 5925)  (1)

23

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2008/851/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska

33

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2008/852/SVV ze dne 24. října 2008 o síti kontaktních míst pro boj proti korupci

38

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (Úř. věst. L 210 ze dne 31.7.2006)

40

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top