EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:181:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 181, 10. červenec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 181

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
10. července 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 649/2008 ze dne 8. července 2008 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz práškového aktivního uhlí pocházejícího z Čínské lidové republiky

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 650/2008 ze dne 9. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 651/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1653/2004 o typovém nařízení financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství

15

 

*

Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 652/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se mění nařízení č. 2343/2002 (ES, Euratom) o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství

23

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 653/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 30. června do 4. července 2008

35

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/560/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 3. června 2008, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/694/ES o existenci nadměrného schodku v Itálii

39

 

 

2008/561/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 3. června 2008, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/730/ES o existenci nadměrného schodku v Portugalsku

41

 

 

2008/562/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 3. června 2008, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/182/ES o existenci nadměrného schodku na Slovensku

43

 

 

2008/563/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 3. června 2008, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/185/ES o existenci nadměrného schodku v České republice

45

 

 

Komise

 

 

2008/564/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2008, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku profoxydim (oznámeno pod číslem K(2008) 3080)  (1)

47

 

 

2008/565/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2008, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Paecilomyces fumosoroseus kmen Fe 9901 a Trichoderma atroviride kmen I-1237 do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2008) 3114)  (1)

49

 

 

2008/566/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 1. července 2008, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení fosfanu a thiokarbazonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2008) 3216)  (1)

52

 

 

2008/567/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2008 o finančním příspěvku poskytnutém Společenstvím pro rok 2008 na akce OIE v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a sledování nákaz zvířat a jejich kategorizace

55

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

 

2008/568/SZBP

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. června 2005 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací

57

Dohoda mezi Švýcarskou konfederací a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací

58

 

*

Informace o dni vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací

62

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top