EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:140:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 140, 30. květen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 140

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
30. května 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 470/2008 ze dne 26. května 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, pokud jde o převod podpory pro tabák na roky 2008 a 2009 do Tabákového fondu Společenství, a nařízení (ES) č. 1234/2007, pokud jde o financování Tabákového fondu Společenství

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 471/2008 ze dne 29. května 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2. (1)

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 473/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o úpravu kódů KN pro některé látky poškozující ozonovou vrstvu a směsi obsahující látky poškozující ozonovou vrstvu

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 474/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

11

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 475/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

13

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 476/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 477/2008 ze dne 29. května 2008 o nepokračování v dílčím nabídkovém řízení pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 478/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

17

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/400/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 11. března 2008 o režimu státní podpory C 28/07 (ex NN 33/07), kterou Itálie zamýšlela provést ve prospěch investic ve znevýhodněných oblastech (oznámeno pod číslem K(2008) 831)  (1)

19

 

 

2008/401/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2008, kterým se mění její jednací řád s ohledem na prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství

22

 

 

Evropská centrální banka

 

 

2008/402/ES

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. května 2008 o postupech pro bezpečnostní akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura ve vztahu k eurobankovkám (ECB/2008/3)

26

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2008/403/SZBP ze dne 29. května 2008, kterou se mění společná akce 2007/805/SZBP o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie při Africké unii

35

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top