EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:151:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 151, 13. červen 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 151

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
13. června 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 643/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 41/2007, pokud jde o plán obnovy populace tuňáka obecného doporučený Mezinárodní komisí na ochranu tuňáků v Atlantiku

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 644/2007 ze dne 12. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 645/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se stanoví konečné doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinérií pro hospodářský rok 2006/07

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 646/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium u brojlerů, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1091/2005 (1)

21

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 647/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2229/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (1)

26

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 648/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého v oblastech ICES Vb, VI, VII (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

28

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 649/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV, ve vodách ES a mezinárodních vodách oblasti ICES VI plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

30

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/401/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 25. května 2007 o jmenování belgického náhradníka Výboru regionů

32

 

 

Komise

 

 

2007/402/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2006 o plánované státní podpoře Německa C 6/2006 (ex N 417/2005) ve prospěch Volkswerft Stralsund (oznámeno pod číslem K(2006) 5790)  (1)

33

 

 

2007/403/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc COMP/M.4215 – Glatfelter/Crompton Assets) (oznámeno pod číslem K(2006) 6764)  (1)

41

 

 

2007/404/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2007, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku novaluron (oznámeno pod číslem K(2007) 2454)  (1)

45

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2007/405/SZBP ze dne 12. června 2007 o policejní misi Evropské unie v Konžské demokratické republice v rámci reformy bezpečnostního sektoru a justičního rozhraní (EUPOL RD Congo)

46

 

*

Společná akce Rady 2007/406/SZBP ze dne 12. června 2007 o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (EUSEC RD Congo)

52

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top