EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:049:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 49, 17. únor 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 49

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
17. února 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 153/2007 ze dne 16. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 154/2007 ze dne 16. února 2007, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 25. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 155/2007 ze dne 16. února 2007, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 25. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 156/2007 ze dne 16. února 2007, kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 25. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 157/2007 ze dne 16. února 2007, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 57. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 158/2007 ze dne 16. února 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1358/2003, pokud jde o seznam letišť Společenství (1)

9

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/114/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2007, kterým se mění rozhodnutí Komise 2005/56/ES o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“ (1)

21

 

 

2007/115/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 403)  (1)

25

 

 

2007/116/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2007 o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu „116“ pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou (oznámeno pod číslem K(2007) 249)  (1)

30

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 138/2007 ze dne 14. února 2007, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v lednu 2007 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 1431/94 (Úř. věst. L 43 ze dne 15.2.2007)

34

 

*

Oprava nařízení Rady (ES) č. 1997/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 379 ze dne 28.12.2006)

34

 

*

Oprava nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu Evropské družstevní společnosti (SCE) (Úř. věst. L 207 ze dne 18.8.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 17, svazek 1, strana 280)

35

 

*

Oprava nařízení Rady (ES) č. 1425/2006 ze dne 25. září 2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie (Úř. věst. L 270 ze dne 29.9.2006)

36

 

*

Oprava nařízení Rady (ES) č. 603/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se mění seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení (Úř. věst. L 100 ze dne 20.4.2005)

36

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top