EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:358:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 358, 16. prosinec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 358

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
16. prosince 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1856/2006 ze dne 15. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1858/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství

22

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1859/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2007

30

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1860/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků

31

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1861/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků

33

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1862/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti ( 1 )

36

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1863/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 22. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

38

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1864/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 22. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

40

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1865/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 22. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

42

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1866/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 54. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

43

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1867/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. prosince 2006

44

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1868/2006 ze dne 15. prosince 2006 o změně nařízení (ES) č. 2247/2003, kterým se v odvětví hovězího a telecího masa stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT)

47

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1869/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2172/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

49

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Barbadosem, Belize, Fidžijskou republikou, Guyanskou republikou, Jamajkou, Keňskou republikou, Konžskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawskou republikou, Mauricijskou republikou, Mosambickou republikou, Republikou Pobřeží slonoviny, Surinamskou republikou, Svatým Kryštofem a Nevisem, Svazijským královstvím, Sjednocenou republikou Tanzanií, Republikou Trinidad a Tobago, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou a Zimbabwskou republikou o zaručených cenách třtinového cukru na dodací období 2005–2006 a Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou o zaručených cenách třtinového cukru na dodací období 2005–2006

51

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. listopadu 2006 o prozatímním uplatňování Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER a Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (oznámeno pod číslem K(2006) 5557)

60

Dohoda o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER

62

Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER

82

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví příslušné úrovně emisí přidělené Společenství a každému jeho členskému státu v rámci Kjótského protokolu podle rozhodnutí Rady 2002/358/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 6468)

87

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top