EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:271:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 271, 30. září 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 271

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
30. září2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1437/2006 ze dne 29. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1438/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 17. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1439/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 17. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1440/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 17. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1441/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 49. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1442/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. října 2006,

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1443/2006 ze dne 29. září 2006 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o povolení kokcidiostatika na deset let ( 1 )

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1444/2006 ze dne 29. září 2006 o povolení Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) jako doplňkové látky v krmivech ( 1 )

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1445/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1200/2005, pokud jde o povolení doplňkové látky Bacillus cereus var. toyoi náležející do skupiny mikroorganismů ( 1 )

22

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1446/2006 ze dne 29. září 2006 o povolení přípravku Enterococcus faecium (Biomin IMB52) jako doplňkové látky v krmivech ( 1 )

25

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1447/2006 ze dne 29. září 2006 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky v krmivech ( 1 )

28

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1448/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti ( 1 )

31

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1449/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se v důsledku překročení zpracovatelského prahu v určitých členských státech snižuje pro hospodářský rok 2006/07 výše podpory poskytované producentům některých citrusových plodů

33

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1450/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na rajčata

35

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1451/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o fluazuron, dusitan sodný a peforelin ( 1 )

37

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1452/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se stanoví prozatímní opatření pro správu celní kvóty pro novozélandské máslo od října do prosince 2006 a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2535/2001

40

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1453/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

43

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1454/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

45

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1455/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

47

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1456/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

49

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1457/2006 ze dne 29. září 2006, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

51

 

*

Směrnice Komise 2006/77/ES ze dne 29. září 2006, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy organochlorových sloučenin v krmivech ( 1 )

53

 

*

Směrnice Komise 2006/78/ES ze dne 29. září 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku ( 1 )

56

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady přidružení ES–Turecko č. 1/2006 ze dne 15. května 2006, kterým se provádí článek 9 rozhodnutí Rady přidružení ES–Turecko č. 1/95 o provádění závěrečné etapy celní unie

58

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 19. června 2006 o schválení Prováděcího protokolu k Alpské úmluvě z roku 1991 v oblasti zemědělství v horských oblastech jménem Evropského společenství

61

Prováděcí protokol k Alpské úmluvě z roku 1991 v oblasti zemědělství v horských oblastech (Protokol o zemědělství v horských oblastech)

63

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2006, kterým se stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz ryb pro okrasné účely (oznámeno pod číslem K(2006) 4149)  ( 1 )

71

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2006, kterým se prováděcí subjekty pověřují správou podpory pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v Bulharsku v předvstupním období

81

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2006, kterým se prováděcí subjekty pověřují správou podpory pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v Chorvatsku v předvstupním období

83

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top