EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:187:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 187, 08. červenec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 187

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
8. července 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1038/2006 ze dne 7. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1039/2006 ze dne 7. července 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Německa, Španělska, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovinska, Slovenska a Švédska

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1040/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění doby použitelnosti nařízení (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1041/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dohled nad přenosnými spongiformními encefalopatiemi u ovcí ( 1 )

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1042/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 28 odst. 3 a 4 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky

14

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví skutečná produkce olivového oleje a jednotková částka podpory produkce

18

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1044/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1019/2002 o obchodních normách pro olivový olej

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1045/2006 ze dne 7. července 2006, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1046/2006 ze dne 7. července 2006 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína

23

 

*

Směrnice Komise 2006/41/ES ze dne 7. července 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek klothianidin a pethoxamid ( 1 )

24

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2006 o uzavření konzultačního postupu s Mauritánskou islámskou republikou podle článku 96 revidované dohody z Cotonou

28

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. června 2006 o úpravě příspěvků stanovených rozhodnutím 2003/479/ES o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál přidělený do generálního sekretariátu Rady

32

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2006, kterým se pro rok 2006 stanoví konečné rozdělení zdrojů Tabákového fondu Společenství, určené k financování opatření podle článků 13 a 14 nařízení (ES) č. 2182/2002, mezi členské státy (oznámeno pod číslem K(2006) 3030)

33

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 5. července 2006, kterým se některé třetí země a některé oblasti třetích zemí uznávají za prosté Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus) (oznámeno pod číslem K(2006) 3024)

35

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. července 2006, kterým se stanoví opatření na prevenci vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 u ptáků chovaných v zoologických zahradách a schválených organizacích, schválených institutech nebo schválených střediscích v členských státech a zrušuje rozhodnutí 2005/744/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 3054)  ( 1 )

37

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Rozhodnutí Rady 2006/475/SZBP ze dne 12. června 2006 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gabonskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Gabonské republice

42

Dohoda mezi Evropskou unií a Gabonskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Gabonské republice

43

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top