EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:066:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 66, 08. březen 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 66

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
8. března 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 395/2006 ze dne 7. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 396/2006 ze dne 7. března 2006, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 397/2006 ze dne 7. března 2006, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 373/2006

5

 

*

Směrnice Komise 2006/27/ES ze dne 3. března 2006, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 93/14/EHS o brzdových systémech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a směrnice 93/34/EHS o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/1/ES o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a maximálním netto výkonu motoru dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a 97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel ( 1 )

7

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT–ES č. 8/2005 ze dne 20. července 2005 o stanovách a jednacím řádu Střediska pro rozvoj podnikání (CDE)

16

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2005 o uzavření dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou a mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína a o změně nařízení (ES) č. 933/95

21

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína

24

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína

30

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 21. února 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím rozšiřující na Dánsko působnost nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států, a nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy

37

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy

38

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2006, kterým se povoluje odchylka požadovaná Rakouskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2006) 590)

44

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 1. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 97/808/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o podlahoviny a venkovní povrchy (oznámeno pod číslem K(2006) 553)  ( 1 )

47

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 1. března 2006 o zahájení činnosti Regionálního poradního sboru pro Baltské moře v rámci společné rybářské politiky

50

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top