EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:047:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 47, 17. únor 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 47

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
17. února 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 267/2006 ze dne 30. ledna 2006 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 268/2006 ze dne 14. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1212/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky

3

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 269/2006 ze dne 14. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 533/2004 o založení evropských partnerství v rámci procesu stabilizace a přidružení

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 270/2006 ze dne 16. února 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 271/2006 ze dne 16. února 2006, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 272/2006 ze dne 16. února 2006, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

13

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 273/2006 ze dne 16. února 2006, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 274/2006 ze dne 16. února 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

19

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 275/2006 ze dne 16. února 2006, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

27

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 276/2006 ze dne 16. února 2006, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004

29

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 277/2006 ze dne 16. února 2006, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 17. února 2006

30

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 278/2006 ze dne 16. února 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu

32

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 279/2006 ze dne 16. února 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu

34

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 280/2006 ze dne 16. února 2006, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 19. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005

37

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 281/2006 ze dne 16. února 2006, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

38

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 282/2006 ze dne 16. února 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

40

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 283/2006 ze dne 16. února 2006 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2094/2005 pro dovoz čiroku

43

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 284/2006 ze dne 16. února 2006, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin

44

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 285/2006 ze dne 16. února 2006, kterým se zamítají žádosti o udělení vývozní licence v odvětví obilovin pro produkty spadající pod kód KN 1101 00 15

45

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 286/2006 ze dne 16. února 2006 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2093/2005 pro dovoz kukuřice

46

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 287/2006 ze dne 16. února 2006 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1809/2005 pro dovoz kukuřice

47

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 288/2006 ze dne 16. února 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

48

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 289/2006 ze dne 16. února 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005

50

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 290/2006 ze dne 16. února 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 1059/2005

51

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

52

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

54

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2006 o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

57

 

*

Doporučení Rady ze dne 14. února 2006 o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

58

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 2006, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky

59

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 34/2005 ze dne 2. února 2006 o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

62

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top