EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:346:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 346, 29. prosinec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 346

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
29. prosince 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2169/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2170/2005 ze dne 28. prosince 2005, kterým se od 1. září 2005 stanoví dovozní cla pro poloomletou nebo celoomletou rýži

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2171/2005 ze dne 23. prosince 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2172/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

10

 

*

Směrnice Rady 2005/93/ES ze dne 21. prosince 2005, kterou se mění směrnice 69/169/EHS, pokud jde o dočasné množstevní omezení dovozu piva do Finska

16

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí 2001/264/ES, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady

18

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994

24

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994

26

 

*

Informace o vstupu v platnost rozhodnutí Rady 2005/953/ES o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994

30

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2005 o změně Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), která bance umožní financovat operace v Mongolsku

31

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí 3/2005 Smíšeného výboru pro zemědělství zřízeného dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 19. prosince 2005 týkající se úpravy příloh 1 a 2 v důsledku rozšíření Evropské unie

33

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru pro zemědělství č. 4/2005 ze dne 19. prosince 2005 o společném postoji Společenství ke změně dodatku 1 přílohy 9 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

44

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPAT/1/2005 ze dne 7. prosince 2005 o jmenování vedoucího policejního poradního týmu EU (EUPAT) v Bývalé jugoslávské republice Makedonii

46

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava informace ohledně dne, ke kterému vstupuje v platnost protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé, týkající se rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o obecných zásadách pro účast Albánské republiky v programech Společenství (Toto znění zrušuje a nahrazuje znění zveřejněné v  Úředním věstníku L 208 ze dne 11. srpna 2005 )

47

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top