EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:199:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 199, 29. červenec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 199

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
29. července 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1212/2005 ze dne 25. července 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1213/2005 ze dne 28. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

28

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1214/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se opravuje estonské, finské, italské, lotyšské, litevské, nizozemské, portugalské, řecké, španělské a švédské znění nařízení (EHS) č. 1722/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 týkajícímu se produkčních náhrad v odvětví obilovin

30

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1215/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1990/2004, kterým se v důsledku přistoupení Maďarska k Evropské unii stanoví přechodná opatření v odvětví vína

31

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1216/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu

32

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1217/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro určitý živý skot pocházející z Bulharska stanovenou rozhodnutím Rady 2003/286/ES

33

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1218/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou nařízením Rady (ES) č. 1182/2005

39

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1219/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu

45

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1220/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1279/98, pokud jde o některé celní kvóty pro produkty z hovězího a telecího masa pocházející z Bulharska

47

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1221/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

51

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1222/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

54

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1223/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

58

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1224/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

60

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1225/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

68

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1226/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004

70

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1227/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 29. července 2005

71

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1228/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu

73

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1229/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu

75

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1230/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 33. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004

78

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1231/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 1. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005

79

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1232/2005 ze dne 28. července 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 868/2005 pro dovoz kukuřice

80

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1233/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005

81

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1234/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin

82

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2005 ze dne 28. července 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1058/2005

83

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. července 2005 o vyloučení z financování Společenství některých výdajů vynaložených členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2005) 2756)  ( 1 )

84

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. července 2005, kterým se zamítá uvádění betainu na trh jako nové potraviny nebo nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2005) 2770)

89

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. července 2005, kterým se povoluje uvádění izomaltulosy na trh jako nové potraviny nebo nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2005) 2776)

90

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společná akce Rady 2005/582/SZBP ze dne 28. července 2005 o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Jižní Kavkaz

92

 

*

Společná akce Rady 2005/583/SZBP ze dne 28. července 2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině

94

 

*

Společná akce Rady 2005/584/SZBP ze dne 28. července 2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Moldavsko

95

 

*

Společná akce Rady 2005/585/SZBP ze dne 28. července 2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Afghánistánu

96

 

*

Společná akce Rady 2005/586/SZBP ze dne 28. července 2005 o prodloužení a změně mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast afrických Velkých jezer

97

 

*

Společná akce Rady 2005/587/SZBP ze dne 28. července 2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě

99

 

*

Společná akce Rady 2005/588/SZBP ze dne 28. července 2005 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro střední Asii

100

 

*

Společná akce Rady 2005/589/SZBP ze dne 28. července 2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie

103

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top