EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:194:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 194, 26. červenec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 194

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
26. července 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1191/2005 ze dne 25. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1192/2005 ze dne 25. července 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1915/83, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1193/2005 ze dne 25. července 2005, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ohledně seznamu zemí a území (1)

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1194/2005 ze dne 25. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1195/2005 ze dne 25. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1196/2005 ze dne 22. července 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1197/2005 ze dne 25. července 2005 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (pomeranče)

11

 

*

Směrnice Komise 2005/49/ES ze dne 25. července 2005, kterou se mění směrnice Rady 72/245/EHS týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetická kompatibilita) způsobovaného vozidly a směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (1)

12

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společná akce Rady 2005/575/SZBP ze dne 18. července 2005, kterou se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ)

15

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top