EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:183:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 183, 14. červenec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 183

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
14. července 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1095/2005 ze dne 12. července 2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu jízdních kol pocházejících z Vietnamu a o změně nařízení (ES) č. 1524/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1096/2005 ze dne 13. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

37

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1097/2005 ze dne 12. července 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

39

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1098/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

45

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1099/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti ( 1 )

47

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1100/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví minimální ceny, které mají být vyplaceny producentům za nezpracované sušené fíky, a částka podpory produkce sušených fíků

63

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1101/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví výše podpory pro hrušky určené ke zpracování

64

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1102/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 s ohledem na změny nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

65

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1103/2005 ze dne 13. července 2005 o žádostech o dovozní licenci pro rýži pocházející z Egypta v rámci celní kvóty pro rok 2005 stanovené nařízením (ES) č. 955/2005

67

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1104/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní subkvóty III otevřené nařízením (ES) č. 2375/2002 pro pšenici obecnou o jiné než vysoké kvalitě

68

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1105/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec použitelné od 14. července 2005

69

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1106/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa použitelné od 14. července 2005

71

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1107/2005 ze dne 13. července 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

73

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1108/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

76

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1109/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

78

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1110/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v sektoru hovězího a telecího masa

79

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 97/757/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Madagaskaru, pokud jde o příslušný úřad a osvědčení o zdravotní nezávadnosti (oznámeno pod číslem K(2005) 2513)  ( 1 )

84

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 2002/472/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Bulharské republiky (oznámeno pod číslem K(2005) 2454)  ( 1 )

88

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Alžírska (oznámeno pod číslem K(2005) 2533)  ( 1 )

92

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Baham (oznámeno pod číslem K(2005) 2518)  ( 1 )

99

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Grenady (oznámeno pod číslem K(2005) 2545)  ( 1 )

104

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, pokud jde o Alžírsko, Bahamy a Grenadu (oznámeno pod číslem K(2005) 2551)  ( 1 )

109

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top