EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:068:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 68, 15. březen 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 68

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
15. března 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 420/2005 ze dne 14. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 421/2005 ze dne 14. března 2005 o vydávání licencí na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (konkrétně mandarinek atd.) v období od 11. dubna 2005 do 10. dubna 2006

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 422/2005 ze dne 14. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 423/2005 ze dne 14. března 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska

28

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada
Komise

 

*

2005/205/ES, Euratom:
Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 21. února 2005 o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

30

 

 

Rada

 

*

2005/206/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2005 o podpisu a prozatímním provádění Dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

32

Dodatkový Protokol k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

33

 

*

2005/207/ES:
Doporučení Rady ze dne 8. března 2005 o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

40

 

*

2005/208/ES:
Rozhodnutí Rady přidružení EU–Bulharsko č. 1/2004 ze dne 28. září 2004, kterým se mění články 2 a 3 Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé, s ohledem na prodloužení doby stanovené v čl. 9 odst. 4 protokolu 2 k Evropské dohodě

41

 

 

Komise

 

*

2005/209/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 11. března 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/288/ES, pokud jde o prodloužení dočasného přístupu Austrálii a Novému Zélandu k rezervám antigenů viru slintavky a kulhavky ve Společenství poskytnutého podle uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 561)
 ( 1 )

42

 

*

2005/210/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 11. března 2005, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2004/614/ES týkající se doby použitelnosti ochranných opatření proti influenze ptáků v Jižní Africe (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 559)
 ( 1 )

43

 

 

Akty přijaté podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii

 

*

Rozhodnutí Rady 2005/211/SVV ze dne 24. února 2005 o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu

44

 

*

Rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti

49

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top