EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:055:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 55, 01. březen 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 55

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
1. března 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 342/2005 ze dne 28. února 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 343/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 344/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 345/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se mění opravná částka použitelná pro náhradu u obilovin

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 346/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 347/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 348/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí se stanovením náhrady předem v odvětví mléka a mléčných výrobků

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 350/2005 ze dne 28. února 2005 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)

26

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 351/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy

29

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 352/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se pro období od 1. do 31. března 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu

31

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 353/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. března 2005

32

 

*

Směrnice Komise 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů a kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů ( 1 )

35

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2005/165/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 17. února 2005 o jmenování dvou belgických členů a belgického náhradníka Výboru regionů

55

 

 

Komise

 

*

2005/166/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 247)

57

 

*

2005/167/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2005 o finančním příspěvku Společenství na zveřejnění, formou CD-ROMu, materiálů ze Světové konference OIE o dobrých životních podmínkách zvířat, která se konala v únoru 2004

92

 

*

2005/168/ES:
Rozhodnutí Výboru pro přidružení dohody SPS mezi EU a Chile nazvaného Smíšený řídící výbor č. 1/2003 ze dne 24. října 2003 o jednacím řádu výboru pro přidružení Dohody SPS mezi EU a Chile nazvaného Smíšený řídící výbor (dále jen „SŘV“)

93

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top