EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:029:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 29, 02. únor 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 29

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
2. února 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 172/2005 ze dne 18. ledna 2005 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se na období od 28. února 2004 do 31. prosince 2004 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu v oblasti Komor

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 173/2005 ze dne 24. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech s ohledem na prodloužení trvání programu PEACE a poskytnutí nových položek závazků

3

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 174/2005 ze dne 31. ledna 2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 175/2005 ze dne 1. února 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 176/2005 ze dne 1. února 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy

18

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2005/76/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2004 o podpisu jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se na období od 28. února 2004 do 31. prosince 2004 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu v oblasti Komor

20

Dohoda ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se na období od 28. února 2004 do 31. prosince 2004 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu v oblasti Komor

22

 

 

Komise

 

*

2005/77/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 30. března 2004 o režimu podpory zavedeném Spojeným královstvím ve prospěch oprávněných společností Gibraltaru (oznámeno pod číslem K(2004) 928)
 ( 1 )

24

 

*

2005/78/ES, Euratom:
Rozhodnutí Komise ze dne 1. února 2005, kterým se mění rozhodnutí 2001/844/ES, ESUO, Euratom

39

 

*

2005/79/ES:
Rozhodnutí Smíšeného výboru ES a Švýcarska č. 1/2005 ze dne 1. února 2005, kterým se nahrazuje tabulka III a IV b) protokolu č. 2

42

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společný postoj Rady 2005/80/SZBP ze dne 31. ledna 2005, kterým se prodlužuje a mění společný postoj 2004/133/SZBP o omezujících opatřeních vůči extremistům z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

45

 

*

Rozhodnutí Rady 2005/81/SZBP ze dne 31. ledna 2005 o prodloužení mandátu vedoucího/policejního komisaře Policejní mise Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině

48

 

*

Společný postoj Rady 2005/82/SZBP ze dne 31. ledna 2005, kterým se zrušují společné postoje 2002/401/SZBP k Nigérii, 2002/495/SZBP o Angole, 2002/830/SZBP ke Rwandě a 2003/319/SZBP o Lusacké dohodě o příměří a mírovém procesu v Konžské demokratické republice

49

 

*

Rozhodnutí Rady 2005/83/SZBP ze dne 31. ledna 2005, kterým se provádí společný postoj 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

50

 

 

Tiskové opravy

 

 

Oprava nařízení Komise (ES) č. 103/2005 ze dne 21. ledna 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro opětovný prodej neloupané rýže ze zásob řecké intervenční agentury na vnitřním trhu ( Úř. věst. L 20 ze dne 22.1.2005 )

57

 

 

Oprava nařízení Komise (ES) č. 165/2005 ze dne 31. ledna 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. února 2005 ( Úř. věst. L 28 ze dne 1.2.2005 )

57

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top