EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:027:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 27, 29. leden 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 27

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
29. ledna 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 143/2005 ze dne 28. ledna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 144/2005 ze dne 28. ledna 2005, které se týká 75. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 145/2005 ze dne 28. ledna 2005 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz uhličitanu barnatého pocházejícího z Čínské lidové republiky

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 146/2005 ze dne 28. ledna 2005, kterým se stanoví procentní sazba přijetí smluv o dobrovolné destilaci stolního vína

24

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 147/2005 ze dne 28. ledna 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 156. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

25

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 148/2005 ze dne 28. ledna 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 156. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

27

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 149/2005 ze dne 28. ledna 2005, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 328. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90

29

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 150/2005 ze dne 28. ledna 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 12. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

30

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 151/2005 ze dne 28. ledna 2005, které se týká 11. individuálního veřejného nabídkového řízení, vyhlášeného podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001

31

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 152/2005 ze dne 28. ledna 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v lednu 2005 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 1202/2004

32

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 153/2005 ze dne 28. ledna 2005, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)

33

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 154/2005 ze dne 28. ledna 2005 o nabídkách podaných na vývoz omleté dlouhozrnné předpařené rýže B do určitých třetích zemí v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2032/2004

35

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 155/2005 ze dne 28. ledna 2005 o nabídkách předložených v rámci nabídkového řízení týkajícího se subvence pro vývoz loupané dlouhozrnné rýže B na ostrov Réunion podle nařízení (ES) č. 2033/2004

36

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 156/2005 ze dne 28. ledna 2005 o nabídkách podaných na vývoz omleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže A určené k vývozu do určitých třetích zemí v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2031/2004

37

 

*

Směrnice Komise 2005/5/ES ze dne 26. ledna 2005, kterou se mění směrnice 2002/26/ES, pokud jde o metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství ochratoxinu A v potravinách ( 1 )

38

 

*

Směrnice Komise 2005/7/ES ze dne 27. ledna 2005 změně směrnice 2002/70/ES, kterou se stanoví požadavky pro určení obsahu dioxinů a PCB s dioxionovým efektem v krmivech ( 1 )

41

 

*

Směrnice Komise 2005/8/ES ze dne 27. ledna 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech ( 1 )

44

 

*

Směrnice Komise 2005/9/ES ze dne 28. ledna 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy VII technickému pokroku ( 1 )

46

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

2005/64/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 2005, kterým se provádí směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o podmínky dovozu koček, psů a fretek pro schválené organizace, instituty nebo střediska (oznámeno pod číslem K(2005) 118)
 ( 1 )

48

 

*

2005/65/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 28. ledna 2005 pokud jde o některé přechodné dodatečné záruky Dánsku ve vztahu ke změně jeho statutu, jako oblasti, ve které se neprovádí očkování proti newcastleské chorobě (oznámeno pod číslem K(2005) 143)
 ( 1 )

52

 

*

2005/66/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 28. ledna 2005, kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/363/ES, kterým se schvaluje plán eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat v některých oblastech Belgie (oznámeno pod číslem K(2005) 144)
 ( 1 )

54

 

*

2005/67/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 28. ledna 2005, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb (oznámeno pod číslem K(2005) 148)
 ( 1 )

55

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

2005/68/SZBP:
Rozhodnutí Rady ze dne 24. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/197/SZBP o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (Athena)

59

 

 

Akty přijaté podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společný postoj Rady 2005/69/SVV ze dne 24. ledna 2005 o výměně některých údajů s Interpolem

61

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top