EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:015:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 15, 19. leden 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 15

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
19. ledna 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 74/2005 ze dne 18. ledna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 75/2005 ze dne 18. ledna 2005, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o moxidektin, lineární alkylbenzensulfonové kyseliny s alkylovými řetězci s délkou C9 až C13, obsahující méně než 2,5 % řetězců delších než C13 a acetylisovaleryltylosin ( 1 )

3

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2005/23/ES, Euratom:
Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2004 o jmenování italského člena Hospodářského a sociálního výboru

6

 

*

2005/24/ES, Euratom:
Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2004 o jmenování italského člena Hospodářského a sociálního výboru

7

 

*

2005/25/ES, Euratom:
Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2004 o jmenování švédského člena Hospodářského a sociálního výboru

8

 

*

2005/26/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o podpisu Úmluvy o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky, zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949, (Antiguanská úmluva) jménem Evropského společenství

9

Convention for the strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission established by the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica (Antigua Convention)

10

 

 

Komise

 

*

2005/27/ES:
Doporučení Komise ze dne 12. ledna 2005 o tom, jak je třeba pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES týkající se benzinu a motorové nafty rozumět termínu geograficky vyvážená dostupnost bezolovnatého benzinu a motorové nafty s maximálním obsahem síry
 ( 1 )

26

 

*

2005/28/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o prohlášení některých italských provincií za prosté brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých italských provincií za prosté tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2004) 5548)
 ( 1 )

30

 

*

2005/29/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 17. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o týmy pro odběr embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2005) 32)
 ( 1 )

34

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top