EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:389:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 389, 30. prosinec 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 389

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
30. prosince 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2257/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/1989, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 2666/2000 s ohledem na kandidátský status Chorvatska

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2258/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2259/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2260/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2005 referenční ceny pro některé produkty rybolovu

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2261/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2262/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu

21

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2263/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2005

22

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2264/2004 ze dne 29. prosince 2004, kterým se pro období od 1. do 31. ledna 2005 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu

24

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2004/917/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o existenci nadměrného schodku v Řecku

25

 

*

2004/918/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2004 o existenci nadměrného schodku v Maďarsku

27

 

*

2004/919/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o boji s trestnou činností s přeshraničním dopadem týkající se vozidel

28

 

 

Komise

 

*

2004/920/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2004, kterým se pro souostroví Azory stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 4880)

31

 

*

2004/921/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004 o financování průzkumu Eurobarometru ze strany Společenství týkající se postoje spotřebitelů k dobrým životním podmínkám farmových zvířat

33

 

*

2004/922/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 29. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/746/ES a 2003/848/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství na eradikaci a sledování TSE členským státům na rok 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 5396)

34

 

*

2004/923/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 29. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 2003/743/ES a 2003/849/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy eradikace a sledování chorob zvířat a na kontroly zaměřené na prevenci zoonóz na rok 2004 (oznámeno pod číslem K(2004) 5397)
 ( 1 )

37

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Rozhodnutí Rady 2004/924/SZBP ze dne 22. listopadu 2004 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o postavení a činnosti mise Evropské unie na podporu právního státu v Gruzii EUJUST THEMIS

41

Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o postavení a činnosti mise Evropské unie Na podporu právního státu v Gruzii EUJUST THEMIS

42

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top