EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:381:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 381, 28. prosinec 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 381

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
28. prosince 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2243/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2244/2004 ze dne 23. prosince 2004 o otevření nových celních kvót pro rok 2005 pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Rumunska do Společenství

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2245/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2246/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a cukety

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2247/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se zrušují některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa a nařízení (EHS) č. 3882/90 v odvětví skopového a kozího masa

14

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2248/2004 ze dne 27. prosince 2004 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro maniok pocházející z Thajska na rok 2005

16

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2249/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 686/2004, kterým se stanoví přechodná opatření pro organizace producentů na trhu s čerstvým ovocem a zeleninou z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii

23

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2250/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 429/90, (ES) č. 2571/97, (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2799/1999, (ES) č. 214/2001, (ES) č. 580/2004, (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004, pokud jde o lhůty pro podávání nabídek a pro sdělení Komisi

25

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2251/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 28. prosince 2004

29

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2004/903/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2004 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a o schválení a podpisu doprovodného memoranda o porozumění

32

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

33

Memorandum o porozumění

45

 

*

2004/904/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2004 o zřízení Evropského fondu pro uprchlíky na období 2005 až 2010

52

 

 

Komise

 

*

2004/905/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví pokyny pro oznamování nebezpečných spotřebitelských výrobků jejich výrobci a distributory příslušným orgánům členských států v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (oznámeno pod číslem K(2004) 4772)
 ( 1 )

63

 

*

2004/906/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2004 o jmenování členů Výboru vrchních inspektorů práce pro funkční období

78

 

*

2004/907/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004 o finančním příspěvku Společenství na uspořádání mezinárodního semináře o dobrých životních podmínkách zvířat v rámci dohody mezi Evropským společenstvím a Chile o hygienických a rostlinolékařských opatřeních použitelných při obchodu se zvířaty a živočišnými produkty, rostlinami, rostlinnými produkty a jiným zbožím a o dobrých životních podmínkách zvířat

80

 

*

2004/908/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2004 o ochranných opatřeních proti newcastleské chorobě v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2004) 5650)
 ( 1 )

82

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společná akce Rady 2004/909/SZBP ze dne 26. listopadu 2004 o zřízení týmu odborníků pro případnou integrovanou misi Evropské unie v oblasti policie, podpory právního státu a civilní správy v Iráku

84

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top