EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:370:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 370, 17. prosinec 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 370

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
17. prosince 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2143/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2144/2004 ze dne 16. prosince 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2145/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se počtyřicátéprvní mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2146/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2147/2004 ze dne 16. prosince 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2148/2004 ze dne 16. prosince 2004 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech ( 1 )

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2149/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celních kvót pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005

34

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2150/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží z Turecka do Evropského společenství pro rok 2005

36

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2151/2004 ze dne 16. prosince 2004 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2005

38

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2152/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 238/2004 o zahájení nabídkového řízení na snížení cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska

40

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2153/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

41

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2154/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

44

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2155/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

52

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2156/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004

54

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2157/2004 ze dne 16. prosince 2004 o dovozních licencích pro produkty z hovězího a telecího masa původem z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svahilska, Zimbabwe a Namibie

55

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2158/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

57

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2159/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

60

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2160/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05

62

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2161/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

64

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2162/2004 ze dne 16. prosince 2004 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1757/2004

68

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2163/2004 ze dne 16. prosince 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1565/2004

69

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2004/859/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím
 ( 1 )

70

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu

72

 

*

2004/860/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení

78

 

*

2004/861/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 2002/883/ES o poskytnutí další makrofinanční pomoci Bosně a Hercegovině

80

 

*

2004/862/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004 o makrofinanční pomoci Srbsku a Černé Hoře a o změně rozhodnutí 2002/882/ES, kterým se poskytuje další makrofinanční pomoc Svazové republice Jugoslávie

81

 

 

Komise

 

*

2004/863/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2004 o schválení programů eradikace a monitorování TSE některých členských států na rok 2005 a o stanovení výše finančního příspěvku Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 4603)

82

 

*

2004/864/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/478/ES, kterým se obnovuje Poradní výbor pro rybolov a akvakulturu

91

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top